Menu

Onze aanwinsten vanaf september 2014

1 Omgaan met het beroepsgeheim / Bernard Hubeau; Johan Put; Jos Mertens
2 Medisch rekenen / M. Hoeve; A. Kammeyer
3 In the Name of the Father / Jim Sheridan
4 Ladybird Ladybird [dvd] / Ken Loach
5 Situationeel leidinggeven / Paul Hersey
6 Appreciative Inquiry: Een 'waarderende' filosofie voor cultuurverandering / Jan van den Braak
7 Interculturele samenwerking in organisaties / Herman Blom
8 Anatomie en fysiologie: Een inleiding / Frederic H. Martini; Edwin F. Bartholomew; Hans Isselée; Irmgard Poelaert
9 Anatomie en fysiologie van de mens / Ludo Grégoire; Agnes van Straaten-Huygen; Rogier Trompert
10 Gids na het overlijden: Handleiding voor nabestaanden / Rogier Lathouwers
11 Suïcidepreventie in de praktijk / A.J.F.M. Kerkhof; J.B. van Luyn
12 Klinische ethiek op de IC 37 overdenkingen uit de praktijk van intensive care en spoedeisendehulpverlening / Erwin J.O. Kompanje
13 Kunst van Vesalius / Robrecht Van Hee
14 De medische renaissance van de twaalfde eeuw: Zoektocht naar kennis en vernieuwing in de ziekenzorg / Johan R. Boelaert
15 Patiënt en recht in de apotheek / Jurriane A. Rendering
16 Gezondheidsrecht toegepast: Recht voor vroedvrouwen, verpleegkundigen en andere medewerkers in de zorgsector / Dominique Minten; Liesbeth te Rijdt; Willeke Dijkhoffz
17 Voorlichting en advies in de apotheek / M. Dettingmeijer
18 Verslaving: Handboek voor zorg, begeleiding en preventie / Ruud Rutten; Chris Loth; Adri Hulshoff
19 Wie't - weed [spel] / De Uitdaging
20 De cliënt centraal, hoe doen we dat? : Coaching van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg / Gabriëlle Verbeek
21 Kwaliteits- en patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen anno 2011 / Liesbeth Borgermans; Christiaan Decoster; Mark Etienne
22 Je doét het gewoon: Herkenning, erkenning en ondersteuning in mantelzorg [dvd] / Kees van Hemert; Hester Aanen
23 Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces / Judith M. Wilkinson
24 Ruimte voor eigen leven: privacy en bejegening in het verpleeghuis [dvd] / René Denis; Hans Dubbelboer; Hester Aanen
25 Werkboek Ruimte voor eigen leven: privacy en bejegening in het verpleeghuis / René Denis; Hans Dubbelboer; Hester Aanen
26 Anders leren, beter werken : praktijkgericht leren en coachen in de zorg / Mirjam Baars; Marjolein van der Werf
27 Diversiteit in de verpleegkundige zorg: Handreiking voor wijkverpleegkundigen bij de zorg voor migranten / Aenne Werner; Aart Pool
28 Handleiding verpleegkundige diagnostiek : met alle goedgekeurde diagnostische categorieën van de North American Nursing Diagnosis Association / Marjory Gordon; Marijke de Hullu; Wim Seunke; NANDA [United States]
29 NANDA International - Verpleegkundige diagnoses en classificaties: 2012-2014 / T. Heather Herdman; Barbara Krainovich-Miller; Margaret Lunney
30 Zo maak je een Verpleegplan / Jessica Hesselink
31 Verpleegtechnische handelingen - Theorieboek - niveau 3 / Anneke Ormel; Ank van de Wiel
32 Verpleegtechnische handelingen - Theorieboek - niveau 3 / Anneke Ormel; Ank van de Wiel
33 Verpleegtechnische handelingen - Werkboek - niveau 3 / Anneke Ormel; Ank van de Wiel
34 Verpleegtechnische handelingen - Werkboek - niveau 4 / Anneke Ormel; Ank van de Wiel
35 Verpleegtechnische handelingen - Theorieboek - niveau 4 / Anneke Ormel; Ank van de Wiel
36 Verpleegtechnische handelingen - Theorieboek - niveau 4 / Anneke Ormel; Ank van de Wiel
37 Compendium dieetproducten en voedingssupplementen : overzicht voor artsen, apothekers en diëtisten / Pauline Vermeer-Bruist
38 Het einde van de antibiotica: Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel / Rinke van den Brink
39 Medisch Frans in de apotheek / Stéphane Ostyn
40 Farmacologie / Rogier McFadden; Justus Hollander
41 Bereiden in de apotheek / D. Brouwer-van Hulst; C. Huizinga-Arp
42 Afzien en staken van intensive-carebehandelingen: Routeplanners voor de verpleegkundige praktijk / Erwin J.O. Kompanje
43 Chirurgie / J.T.E. de Jong
44 Chirurgie / J.N. Keeman; H. Moinat
45 Klinische pathologie / C.B. van Heycop ten Ham
46 Anatomie, fysiologie en pathologie / K. Kok; J. Houweling; A.C.L.M. Zuiderwijk
47 Seksespecifiek werken in de somatische gezondheidszorg / Toine Lagro-Janssen; Linda Mans; Ton van Elst
48 Seksespecifiek werken in de somatische gezondheidszorg [dvd] / Kees van Hemert; Hester Aanen
49 Het uur nul / Dirk Bracke
50 De tijd daarna: 30 jaar HIV en AIDS in Nederland / Erwin Kokkelkoren; Erik Smits
51 De liefde: Een verhaal van liefde, ziekte en dood / Jonas Gardell
52 Interne geneeskunde / J. van der Meer; R.-P. Koopmans; C.D.A. Stehouwer
53 Het vrouwenhart 'Begeerd maar miskend' : Leidraad cardiovasculair risicomanagement bij vrouwen / Janneke Wittekoek; Yolande Appelman
54 De diabetes Survivalgids / Luc Descamps
55 Voeten en diabetes / M.A. van Putten
56 Diabetes & dagelijkse kost / Corien Maljaars
57 De diabetes van Daan: Als je elke dag moet opletten / Christine Kliphuis
58 Epilepsie: Vooroordelen maken het zwaar, begrip maakt het lichter [dvd] / IKAROS
59 Parkinson heb je niet alleen [dvd] / Van Hemert Produkties
60 Een beroerte... : deel 1 [dvd] / Kees van Hemert
61 9999 Datum invrijheidstelling 31.12.9999 / Ellen Vermeulen
62 Ons briljante brein / Steven Laureys
63 Jij bent je brein: Alles wat je wilt weten over je hersenen / Dick Swaab; Jan Paul Schutten
64 Werken met de DSM-5: Praktijkgids / Michiel W. Hengeveld; Abraham M. Nussbaum; American Psychiatric Association
65 Beknopt overzicht van de criteria DSM-5 / Michiel W. Hengeveld; Abraham M. Nussbaum; American Psychiatric Association
66 Jonge slachtoffers, jonge daders? Een onderzoek naar risicofactoren en kenmerken van slachtoffers van geweld en de relatie met daderschap / Valérie Peeck
67 De Gelukzak [spel] / Dominique Verschuren; Ien Verbaenen; Bieke Theuninckx
68 Hoe kom ik van die sombere gedachten af? Een hulpboek voor jongeren: Vaardigheden en technieken om depressieve gevoelens aan te pakken en meer voor jezelf op te komen / Lisa M. Schab
69 Doorgaan met schizofrenie en andere psychoses: Medische feiten en wat anderen ermee gedaan hebben / Lex Wunderink
70 A Beautiful Mind [dvd] / Brian Grazer
71 Handboek Schizofrenie / W. Cahn; L. Krabbendam; I. Myin-Germeys
72 Baby's weten wat ze willen: Vertrouw op de signalen van je kind / Aletha J. Solter
73 Zorg voor de oudere ziekenhuispatiënt [dvd] / K. van Hemert; Hanzehogeschool Hogeschool van Groningen
74 Het zijn de kleine dingen ... Afstemmen op voorkeuren en aversies van dementerende bewoners in verpleeghuizen [dvd]
75 Fixatie: Hoe voelt dat? / Universiteit Maastricht Sectie Verpleegwetenschap
76 Muziektherapie, voor wie? / Stichting Muziektherapie
77 Verloren in je hoofd: Leven met dementie / Nathalie Carpentier
78 Dementie: zorgen voor nu en later [dvd] / Kees van Hemert; Hester Aanen
79 Leren leven met dementie: Over het ontstaan, herkennen en omgaan met dementie [dvd] Compilatie van programma's over het ontstaan, herkennen, omgaan en leven met dementie
80 Dementie: zorgen voor nu en later / Kees van Hemert; Hester Aanen
81 Dementiezorg in de praktijk - deel 1: Van Achterdocht tot Zwerfgedrag / Ronald Geelen
82 DementieEnDan: Over onderzoek, zorg en kwaliteit van leven - deel 3: documentaire Een mooi einde [dvd] / Ireen van Ditshuyzen; Monique Lesterhuis; Bernadette Kuiper
83 Dementiezorg in de praktijk - deel 2: Van Aanpassingsproblemen tot Zingeving / Ronald Geelen
84 Als handen spreken: ouderen en liefde [dvd] / Kees van Hemert; Sjikke Mulder; VEM, provenciaal centrum vorming & emancipatie Groningen
85 DementieEnDan: Over onderzoek, zorg en kwaliteit van leven - deel 2: documentaire Mijn moeder is dement [dvd] / Ireen van Ditshuyzen; Monique Lesterhuis; Bernadette Kuiper
86 DementieEnDan: Over onderzoek, zorg en kwaliteit van leven - deel 4: documentaire Educatieve Clips [dvd] / Ireen van Ditshuyzen; Monique Lesterhuis; Bernadette Kuiper
87 De magische wereld van Alzheimer: 25 tips voor meer begrip en tevredenheid / Huub Buijssen
88 Alzheimer: Biografie van een ziekte / Koos Neuvel
89 Intieme grenzen [dvd] / Van Hemert Video
90 Als eten een zorg wordt... Het maaltijdgebeuren bij personen met dementie / Sabine Boerjan
91 DementieEnDan: Over onderzoek, zorg en kwaliteit van leven - deel 1: documentaire DementieEnDan [dvd] / Ireen van Ditshuyzen; Monique Lesterhuis; Bernadette Kuiper
92 Vergeet mij niet [dvd] / David Sieveking
93 Anticonceptie na de bevalling / R.J.C.M. Beerthuizen
94 Man & abortus: Over de keuze, de ingreep en de verwerking / Basti Baroncini
95 Abortus: Een levensbesluit / Petra Deij; Jacolien Teekman
96 Verlieskunde : handreiking voor de beroepspraktijk / Herman de Mönnink
97 Driftbuien en woedeaanvallen / Jed Baker
98 Zelfcontrole : Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag / Teun van Manen
99 U bent verantwoordelijk / Jan Adins
100 Ik kies voor mijn talant - Toolbox / Luk Dewulf; Peter Beschuyt
101 Nesten: Hoe gezinnen echt leven / Peter Adriaenssens; Wouter Rawoens
102 Het verwende kind-syndroom: Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning / Willem de Jong
103 Onderwijszakboekje 2014/2015 / Johan Heyvaert; Guy Janssens
104 Als ik weer klein ben / Janusz Korczak
105 Competentie-ontwikkelend onderwijs: Een verkenning / Martin Valcke; Martin Mulder; Roger Standaert; Vlaamse Onderwijsraad
106 Reflecteren voor paramedici / Jonas Rubrech; Riet Koetsenruijter; Wilma van der Heide
107 Leren uit de toekomst: Aan de slag met scenario's in het onderwijs / Stijn Dhert; Karlien Hermans; Bert Smits
108 De leerwerkplaats: Samen leren in de praktijk / Ria Havekes; Hanna Drenth
109 Reflectiespel: De basis van alle competenties [spel 1] / Marijke Lingsma; Marijke Sybesma; Jan Oosting
110 Reflectiespel: De basis van alle competenties [spel 2] / Marijke Lingsma; Marijke Sybesma; Jan Oosting
111 Cultuur en opvoeding / Lotty Eldering
112 De tevreden peuter: Blij met de nieuwe baby / Gina Ford
113 Jongvolwassenen met dyslexie: Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk / Astrid Geudens; Dieter Baeyens; Kristen Schaeyens
114 Vastgelopen: Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen / Jacques Heijkoop
115 Pauline & Paulette / Lieven Debrauwer
116 SOS - Snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking: Een praktisch handboek / Erik Bosch; Ellen Suykerbuyk
117 De mensen van Reinaerde: Baas / Loes van Veen
118 De mensen van Reinaerde: Active Support / Loes van Veen
119 De mensen van Reinaerde: Urlings / Loes van Veen
120 De mensen van Reinaerde: Power / Loes van Veen
121 De mensen van Reinaerde: Krachtig en Zelfbewust / Loes van Veen
122 De mensen van Reinaerde: Ervaar het maar / Loes van Veen
123 Rain Man [dvd] / Barry Levinson
124 Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief / Martine F. Delfos; Norbert Groot
125 The Black Balloon [dvd] / Elissa Down
126 Het autistische brein: Voorbij het spectrum denken / Grandin Temple; Richard Panek
127 Nederlandse voedingsmiddelentabel / Voedingscentrum [Nederland]
128 Biologisch koken voor je baby / Sharon van Wieren
129 Alles over gezond eten en bewegen met baby en peuter / Voedingscentrum [Nederland]
130 Het insectenkookboek / Arnold van Huis; Henk van Gurp; Marcel Dicke
131 Schminken is feest: Voor alle feestdagen een passende schmink / Annemiek van Kooten
132 Schminken is leuk: Stap voor stap kinderen grimeren / Annemiek van Kooten
133 Het grote schminkboek / Erick Aveline; Joyce Coleman
134 Schminkpret voor jongens: Van een coole piraat tot een stoere ridder / Birgit Hertfelder
135 Mijn leuk schminkboek / Patricia Silver
136 Gekke gezichtjes: Grime voor kinderen / Charlotte Verrecas
137 Schminkpret voor meisjes: Van een wondermooie prinses tot een kleurrijke vlinder / Birgit Hertfelder
138 365 activiteiten voor jou en je baby: Een leuk idee voor elke dag van je baby's eerste levensjaar / Susan Elisabeth Davis; Roni Cohen Leiderman; Ilja Maso
139 Spelend in beweging: Bewegen met peuters en kleuters - Inspiratieboek / Angelique Felix
140 De eerste wereldoorlog: Een compleet verslag op 4 dvd's [dvd]
141 Kleine handen in een grote oorlog (1914-1918) [dvd] / Maarten van der Duin; Maarten Zirzow
142 World War I: 1914-1918 The great war and the shaping of the century [dvd] / Isabelle Clarke; Daniel Costelle; BBC
143 Apocalypse: World War I [dvd] / Isabelle Clarke; Daniel Costelle
144 Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog / Sam Van Clemen
145 Kleine handen in een Grote Oorlog: Verhalen van kinderen in de Eerste Wereldoorlog / Yury Winterberg; Sonja Winterberg
146 Het album van de eerste wereldoorlog / Guus de Vries
147 In gesprek met mezelf: Persoonlijke notities / Nelson Mandela
148 Vlaggensysteem: Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag / Erika Frans; Thierry Franck
149 Handleiding Inspiratiespel: Op zoek naar je diepste drijfveren / Peter Gerrickens; Marijke Verstege
150 Inspiratiespel: Op zoek naar je diepste drijfveren [spel] / Peter Gerrickens; Marijke Verstege
151 Kernkwaliteitenspel: Stel je eens voor! Hoe kun je in de dagelijkse omgang met anderen bewuster gebruik maken van je kwaliteiten... [spel] / Daniel Ofman; Albert Heemeijer
152 Kwaliteitenspel [spel] / Peter Gerrickens
153 Feedbackspel: Hét spel over het geven en ontvangen van feedback [spel] / Annemieke Nijman
154 Professioneel omgaan met diversiteit / Sara Willems; Jos Mertens
155 Cultuurbepaalde communicatie: Waarden en belangen van passieve en actieve culturen / Youssef Azghari
156 Geen paniek: Snel op weg met anderstalige nieuwkomers / Lieve Lenaerts; Yasmine Wauthier
157 Omgaan met diversiteit: Een uitdaging / Leida Schuringa
158 Voorbij de interculturele paradox: De methode Diavers / Evelien van Asperen
159 Project S: Relationele en seksuele vorming voor minderjarige anderstaligen / Lieve Lenaerts; Eva Joos
160 Seksualiteit van ouderen: Een multidisciplinaire benadering / Aagje Swinnen; Petra Van der Jeught
161 Boys R Us: Jongens, relaties en seksualiteit / Hans van Tol; Florine de With; Annelies Kuyper
162 Girls' Choice: Wensen en grenzen in intimiteit / Hans van Tol; Marion Geraards; Annelies Kuyper
163 Bloosdoos: een spel waar je kleur van krijgt [spel] / Saskia Rogge
164 Bloot Momenten van intimiteit: Een korte documentaire van Elisa Kint [dvd] / Elisa Kint; Antonella Ciccarone; Arwen Cloos