Menu

veer✪krachtig op 28 september!

De Werelddag Geestelijke Gezondheid nodigt iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen. Omdat er nog altijd te veel over gezwegen wordt, terwijl spreken net een deel van de oplossing kan zijn… Om deze boodschap kracht bij te zetten, plannen wij op donderdag 28 september onze derde veer✪krachtige middag. Tijdens de extra lange middagpauze (12.00 – 13.40 u.) is er als vanouds een zeer gevarieerd aanbod met informatie, animatie en hapjes.

​Alle studenten +18 worden die middag uitgenodigd (en hebben een extra lesuur vrij) om hier actief aan deel te nemen. Alleen onze CIEZO-studenten kunnen hier, om organisatorische redenen, helaas niet bij aanwezig zijn, maar we doen ons best om ook hen op één of andere wijze hierbij te betrekken. Het is immers voor iedereen van belang zorg te dragen voor zijn eigen veerkracht. Dit helpt niet alleen om je eigen mentale gezondheid in evenwicht te houden, maar ook om je sterker te maken als het wat moeilijker zou gaan. Tegelijk roepen wij op om ook anderen te steunen, want door te zorgen voor elkaar zorg je ook voor veerkracht bij anderen.

WEES WELKOM!

Je kan bv. al nadenken over een eventueel veerkrachtig verzoeknummer op Radio Spirelli, al dan niet gekoppeld aan een persoonlijke boodschap.

Een initiatief van de groep Geestelijke Gezondheidszorg.

Ga terug naar overzicht