Menu

HBO5 Verpleegkunde

Voor info en/of inschrijven HBO5:
Tussen 1/9-15/11 en 1/2-15/5 neem je rechtstreeks contact op met de vermelde contactpersoon.
Afspraak maken

HBO5 verpleegkunde is een praktijkgerichte opleiding met aandacht voor de diversiteit van de doelgroep en de eigenheid van de kandidaat studenten. Dit bereiken we door het aanbieden van een opleiding:

… op jouw maat waarin je gegradueerde verpleegkundige wordt op jouw tempo.
… die opleidt tot een breed inzetbare, Europees erkende verpleegkundige.
… die inzet op innovatieve pedagogische projecten.
… waarin ervaringsgerichte werkvormen centraal staan.
… waarbij feedback en intensieve begeleiding vanzelfsprekend zijn.
… binnen een internationale context.
… in een vertrouwde omgeving.

Op maat

Om je hierin te ondersteunen, bieden we verschillende trajecten aan.

In traject 1, het standaardtraject, volg je de opleiding als voltijds dagstudent.  Dit betekent dat je dagelijks naar school komt en dat de lesweken worden afgewisseld met stageweken.   

Voor de (deeltijds) werkende studenten hebben we een aangepaste traject, traject 2.  In dit deeltijdse traject volg je lessen tijdens één volledige dag en twee avonden (15.35 u.-20 u.). Binnen dit traject zijn flexibele stageregelingen, aangepast aan je werkuren, mogelijk. Op basis van eerder verworven diploma’s kan je vrijgesteld worden van stage tijdens eerste module. Dit wordt individueel per werkstudent besproken.

Verder bieden wij de opleiding tot zorgkundige en verpleegkundige ook via afstandsonderwijs aan voor mensen die werk, gezin, vrije tijd en studies nog flexibeler wensen te combineren. Via begeleide zelfstudie verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep. Uitdieping gebeurt via een beperkt aantal contactmomenten in de school. Tijdens deze contactmomenten begeleiden we je intensief en persoonlijk bij zowel de praktische verpleegkundige vaardigheden als bij de theorie. Zo kan je studeren wanneer jij zelf wil en inzoomen op leerinhouden die jij zelf nog beter onder de knie wil krijgen. Ook binnen dit traject zijn flexibele stageregelingen mogelijk, aangepast aan jouw persoonlijke situatie. Via eerder verworven competenties/kwalificaties (visum, diploma's, attesten, ervaring,...) kan je ook vrijstellingen krijgen.

Binnen traject 3 krijg je de kans om de opleiding meer op eigen tempo te doorlopen.  Dit omdat de leerinhouden op een aangepaste tempo, eventueel met extra taalondersteuning worden aangeboden.   

Bovendien zoeken we als school mee naar een oplossing als je door omstandigheden de opleiding niet kan verder zetten in het door jouw gekozen traject. In dat geval stellen we een individueel traject op, volledig op jouw maat.

Indien je nog niet beschikt over het diploma secundair onderwijs kan je dit bepaalde gevallen tijdens het eerste jaar via bijkomende lessen behalen.

Breed inzetbaar

In de laatste module van de opleiding kan je kiezen uit een brede waaier aan interessegebieden. In deze interessegebieden krijg je verdiepende  inhouden over één van de setting waarin je tewerkgesteld kan worden: ziekenhuisverpleegkunde, geriatrische gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, omgaan met zorgvragers met een beperking, medisch-technisch diensten en thuiszorg.

Innovatief

Als student krijg je de kans om deel te nemen aan innovatieve pedagogische projecten in gezondheidsorganisaties (WZC’s en ziekenhuizen) in Mol, Herentals, Hoogstraten, Lille en Zoersel. Dit betekent dat de opleiding voor een groot deel wordt ingericht in een levensechte setting. Op deze manier wordt de theorie onmiddellijk gekoppeld, getoetst en toegepast in de praktijk. Door dit innovatief project willen we de relatie tussen de school en het werkveld versterken en de studenten in eigen regio vertrouwd maken met de bestaande gezondheidsorganisaties. Door de kwalitatieve meerwaarde én de positieve feedback van studenten en werkveld zal onze school en de toekomst nog met meer partners samenwerken.

Ervaringsgericht

Binnen onze opleiding zijn theorie en praktijk zeer nauw met elkaar verweven. Door de afwisseling van theorie- en praktijklessen een combinatie met de levensechte situaties op stage, word je uitgedaagd om de aangeboden theorie om te zetten naar de praktijk. In de loop van de opleiding krijg je de kans te proeven van verschillende zorgsettings. Tijdens de stage word je ondergedompeld in het ‘echte’ professionele leven. Je krijgt bovendien tijdens je opleiding de mogelijkheid om inleefsessies te volgen in het zorgethisch lab deSpiegeling.

Internationaal

Je kan via onze Europese partners deelnemen aan stages en werkplekleren in Frankrijk, Spanje, Roemenië, …

Gecoacht

Tijdens je opleiding word je begeleid en ondersteund door een team van professionals (ombudsen, studentenbegeleiders, …). Bovendien krijg je een vaste coach waar je tijdens je hele opleiding op kan rekenen.

Vertrouwd

Bovenal willen alle collega’s dat je je thuis voelt in onze school. Je kan rekenen op een warm, enthousiast en betrokken medewerkersteam dat op alle mogelijke vlakken zorg wil dragen. Hierdoor willen we belichamen waar onze school voor staat: een toonbeeld van zorgzaamheid, empathie, respect en verantwoordelijkheid dat enkel kan groeien binnen een flexibel en divers schoolklimaat.

Let op:

Het is belangrijk om naast de informatie uit de opleidingsbrochure ook deze van de website na te lezen.  De informatie op de website is het meest actueel en correct.

Contact:  mieke.goris@hivset.be & wim.peeters@hivset.be

HBO5 Verpleegkunde
Voor info en/of inschrijven afstandsonderwijs:

afstandsonderwijs@hivset.be

Bestanden

Foto's

Veerkrachtige middag 27/10
Veerkrachtige middag 27/10
Werkmateriaal deSpiegeling
Werkmateriaal deSpiegeling
Start schooljaar 2016-2017
Start schooljaar 2016-2017
3-Koningenmarkt
3-Koningenmarkt
CIEZO Herentals start met lessen
CIEZO Herentals start met lessen
rode neuzen op 010915
rode neuzen op 010915
Met veerkracht het schooljaar in!
Met veerkracht het schooljaar in!
Opening totaalconcept 230m²
Opening totaalconcept 230m²
Lancering en toepassing VR-dementiebril
Lancering en toepassing VR-dementiebril
Samen veerkrachtig de middagpauze door!
Samen veerkrachtig de middagpauze door!
CIEZO Mol start met stage
CIEZO Mol start met stage

Video's

Voor info en/of inschrijven: maak hier een afspraak

Persoonsgegevens

Datum

25-03-2019
27-03-2019
28-03-2019
01-04-2019
02-04-2019
05-04-2019

Achtergrond

Antispam

Verplicht

Ga terug naar overzicht