Menu

DoorElkaar

Uw partner in diversiteit

Door elkaar leven, werken en studeren vele culturen in onze maatschappij. Door elkaar leerden en leren we veel, worden we elke dag een stuk rijker. Op HIVSET ontstonden in het verleden diverse grensverleggende initiatieven: de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, het zorgportaal verpleegkunde, voor- en neventrajecten nieuwkomers,... Tijd om al deze expertise te bundelen, te verruimen, te verdiepen.
Het expertisecentrum zit verankerd in het Hivset en het Vormingscentrum, maar is een organisatie die tegelijkertijd nauw samenwerkt met partners zoals het Agentschap voor Integratie en Inburgering en docAtlas. Onze missie bestaat erin om organisatorische en individuele vragen op het vlak van interculturaliteit en anderstaligheid aan te pakken met een creatief aanbod. DoorElkaar richt zich tot de zorgsector, het onderwijs en de hulpverlening. Het aanbod vind je op de website van het Vormingscentrum Hivset (Filter op thema Interculturaliteit en Taaldiversiteit en eventueel op locatie). Onderaan deze website vind je enkele thema's.

Contact: Lieve Lenaerts, lieve.lenaerts@hivset.be & Griet Severeyns, griet.severeyns@hivset.be

Projecten

Bestanden

Ga terug naar overzicht