Menu

Leerlingenbegeleiding

Leerlingen centraal

Leren, een hele opgave? Geen nood. Je staat er niet alleen voor. Intensieve begeleiding is bij ons geen hol woord. Je wordt getraind en gecoacht als een topsporter. Naast de lessen voorzien we wekelijks een aantal uren begeleiding: studiebegeleiding, bijscholing, stagevoorbereiding, een persoonlijk gesprek als je dat nodig hebt, enz.

Je kan altijd een beroep doen op je coach die je hele studieproces van a tot z volgt en bijstuurt waar nodig. Voor nog uitgebreidere ondersteuning kan je ook altijd terecht bij een van de professionele studentenbegeleiders die aan het Hivset verbonden zijn.

Heb je moeilijkheden met een vak, een docent, of word je ziek tijdens de examens? De ombudsdienst staat klaar om je te helpen. Verder treedt de ombudsman als bemiddelende persoon op bij conflicten tussen studenten, examinatoren en de delibererende klassenraad.

De leerlingenraad organiseert sportieve, culturele en feestelijke activiteiten. In de leerlingenraad zitten alle klasverantwoordelijken. Deze raad bespreekt schoolse problemen en streeft naar oplossingen in overleg met directie en de leerlingen.