Menu

Een frisse kijk op zorg (Catherine Zenner, uit Zorgwijzer 11/2015)

Het vernieuwende onderwijsproject kan gezien worden als een vergevorderde oefening in werkplekleren. “In eerste instantie hebben we dit initiatief genomen om de kloof tussen de theorie en de praktijk te verkleinen. Die kruisbestuiving is een win-win voor alle partijen”, klinkt het bij Daniël Leeten (directeur HBO5-verpleegkunde HIVSET in Turnhout). “Bovendien krijgt de zorgvrager dankzij dit project meteen een gezicht.” 
Wzc Witte Meren is één van de partners die HIVSET aansprak om mee in het project te stappen. Hun visies sluiten nauw bij elkaar aan en de organisaties hadden eerder al een goede samenwerking. Directeur Jan Smolders: “Hier zijn altijd veel stagiairs van de school aan de slag geweest, die positief spraken over de manier waarop ze werden begeleid. We staan ervoor bekend een open organisatie te zijn, die niet bang is voor een uitdaging. Vroeger hebben de studenten al eens een hele afdeling overgenomen, maar dit is toch echt wel vernieuwend!” “Door de studenten binnen te halen, behouden we onze frisse kijk op zorg”, vervolgt Jan Smolders. “De nieuwe inzichten die de studenten van hun docenten krijgen aangereikt, bespreken ze met onze medewerkers. Die steken hier veel van op. Anderzijds laten ze ook weten met welke obstakels men op de werkvloer in aanraking komt. Het is een uitnodiging aan de docenten om de theorie eens ruimer te bekijken en rekening te houden met bijvoorbeeld een aantal budgettaire zaken, zoals de materiaalkeuze van de zorgorganisatie.”

Brede scholing
Concreet hebben 18 studenten er bij hun inschrijving voor gekozen de gehele opleiding van drie jaar te volgen in een zorgorganisatie. De inhoud is niet specifiek gelinkt aan ouderenzorg; de studenten zijn dus even algemeen gevormd als hun medestudenten die college lopen in de verpleegsterschool. Leen Aerts, projectverantwoordelijke CIEZO-Mol (centrum innovatieve externe zorgopleidingen): “Studenten moeten hier net hetzelfde kunnen als wie in Turnhout les volgt. Alleen is de manier waarop innovatiever en intensiever.” Alle studenten worden van heel nabij opgevolgd. Leen Aerts: “Er is één docent voor drie studenten. Net als de studenten hebben de docenten er bewust voor gekozen in het project te stappen. En dat vergt van hen een flinke dosis creativiteit. Het vraagt ook telkens om de nodige afwegingen. Als je een les geeft over communicatie, ga je dan de praktijk opzoeken en het gesprek aanknopen met de bewoners? De docenten krijgen gelukkig de steun van een aantal mentoren. Dat zijn zorgkundigen en verpleegkundigen van verschillende afdelingen van het woonzorgcentrum. Door de intensieve opvolging is 18 studenten momenteel het maximale aantal. Volgend jaar stroomt er immers nog een nieuwe groep in en het jaar nadien ook.” Als locatieverantwoordelijke voor wzc Witte Meren is het de taak van Leen Aerts om de brug te slaan tussen woon- zorgcentrum en school, in gesprek te gaan met studenten en docenten en samen met hen praktische of meer inhoudelijke afspraken te maken. Daarbij staat de bewoner steeds centraal. “Het gaat erom telkens te zoeken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat de aanwezigheid van de studenten geen frictie veroorzaakt, maar integendeel te allen tijde een meerwaarde betekent.” Een praktisch voordeel van de locatie van wzc Witte Meren is dat het H.-Hartziekenhuis van Mol vlakbij ligt. “We werken heel goed samen met het ziekenhuis”, vertelt Jan Smolders. “Zowel voor opname als met de medische diensten. Onze bewoners kunnen genieten van een goede doorstroom. De studenten zien hier dagelijks de symbiose tussen de verschillende vormen van zorg.” “Ook voor het aanleren van een aantal verpleegtechnische handelingen is dit fundamenteel”, vult Daniël Leeten aan. “De studenten kunnen daarvoor in het ziekenhuis terecht.” En ook met de geestelijke gezondheidszorg staat een samenwerking op stapel. “In het leerplan van het tweede jaar zitten psychiatrische inhouden”, vertelt Daniël Leeten. “Daarvoor zullen we contact opnemen met de psychiatrische centra. We willen graag naar alle settings linken, zodat onze studenten heel breed geschoold worden als toekomstige verpleegkundigen.”

Evalueren
De partners zijn alvast tevreden met de samenwerking. “Het is een heel mooi traject geworden, waarbij leerlingen vanuit de middelbare school een vlotte overgang maken naar de zorg. Heeft het tijd gekost? Ja. Maar was het de moeite waard? Zeker”, stelt Daniël Leeten. “Ook andere zorgorganisaties lieten al horen met dergelijke projecten aan de slag te willen. Nu is het eerst tijd om te kijken wat goed werkt en wat minder, en hoe we een aantal zaken kunnen bijsturen. Ook de bewoners zijn trouwens positief”, klinkt het bij Jan Smolders. “Ze vinden het tof om een babbeltje te kunnen slaan met de studenten. Die zorgen voor extra prikkels op de juiste momenten. Ook vanuit de bewoners- en familieraad klinken positieve echo’s. We willen gaan voor kwaliteit. En die bereik je door goed opgeleid personeel in te zetten in een kwaliteitsvolle omgeving.” 

Video's

Ga terug naar overzicht