Menu

Inspiratiedag ex-Okanners vrijdag 29 april

Vijftien jaren geleden zijn twee scholen, GO Atheneum en HIVSET, gestart met Okan. Toen verkenden beide scholen als pioniers een onontgonnen gebied in de Kempen. Vanaf het begin werd ingezet op kwaliteitsonderwijs, maar ook netwerking, ondersteuning en sensibilisatie waren en zijn nog altijd de pijlers. Nu, vijftien jaar later, staat dit alles weer meer dan ooit in de schijn­werpers. Hoog tijd dus om terug te blikken, maar ook om opnieuw te inspireren.
Daarom besloot het Expertisecentrum DoorElkaar van het HIVSET, als vaste partner in diversiteit, in samenwerking met het Vormingscentrum Hivset tot een Inspiratiedag. De hele werkgroep en enkele vriendelijke Okanners stonden de bezoekers op te wachten. De opkomst van meer dan 100 aanwezigen toonde aan dat de belangstelling voor het Okan-onderwijs nog even levendig is als in het begin. Directies, zorgco­ördinatoren, leerkrachten en CLB-medewerkers zowel van Okanscholen, vervolgscholen en lagere scholen tekenden present. Maar ook de vertegenwoordigers van de verschillende domeinen van het onderwijsbeleid waren aanwezig.
Marc Vandemaele, gewezen verantwoordelijke LOP en Dominique Devel, directeur van het Vormingscentrum stonden in voor het welkomwoord. Daarna overtuigde Paul Geerts, coördinerend directeur van de scholengemeenschap OLVA, dat diversiteit een uitdaging is en blijft. Daarna konden de deelnemers via good practices en workshops het thema verder verkennen.
Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar, verwoordt het zo: “Het Expertisecentrum DoorElkaar bracht ruim 100 onderwijsmensen uit verschillende onderwijssettings uit heel Vlaanderen samen rond het thema 'ex-okanners op je school’. Er werd de hele dag expertise gedeeld, genetwerkt, geproefd van ervaring uit Vlaanderen en Nederland. Dankzij de hulp van vele collega’s is deze dag schitterend verlopen.”
De directeur van het Vormingscentrum, Dominique Devel, vult aan over het inhoudelijke aspect: “De feedback op de evaluatieformulieren was uitermate positief. De schat aan bruikbaar materiaal, de actuele triggers van de good practices, de grote verscheidenheid van hot items en de ruime tijd voor brede netwerking zijn de constanten die terugkomen. De bedoeling van deze dag is helemaal verwezenlijkt: inspireren en motiveren. We kunnen gerust zijn: Okan is ook de volgende 15 jaar in goede handen." 

Ga terug naar overzicht