Menu

Lancering project 'Op iMAT kan je rekenen'

DoorElkaar, het Expertisecentrum voor Interculturaliteit en Diversiteit van het HIVSET, lanceerde woensdag 7 december het pioniersproject ‘Op iMAT kan je rekenen’ in het kader van het overkoepelend leerthema ‘Anderstalige Nieuwkomers’.

De iMAT (‘instrument Mathematics Anderstalig Thuistaal’) staat voor een verzameling van visueel aantrekkelijke tools opgebouwd rond 5 thema’s en als startpunt in 10 talen. Bij de lancering waren de iMAT’s in het Arabisch, Russisch, Turks, Spaans en Engels voltooid. Het Farsi/Dari, Pashto, Pools en Portugees zijn nog in uitvoering. De tool werd ontwikkeld door een werkgroep in het HIVSET, het expertisecentrum DoorElkaar, logopedisten, zorgleerkrachten en vertalers op vrijwillige basis.

“Kinderen begrijpen de rekentaal dikwijls niet, zeker als ze thuis geen Nederlands spreken. De iMAT is ontwikkeld om die kinderen te helpen, als instrument in de klas en als hulpmiddel om ouders te betrekken bij het onderwijs. De iMAT is rekentaal in de thuistaal en is interessant voor iedereen: leerkrachten, begeleiders, vrijwilligers, ouders en het kind”, aldus verantwoordelijke Chris Verhaegen.

Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar, geeft met de iMAT een eerste zet: “Het is nu de bedoeling dat alle betrokkenen met de iMAT aan de slag gaan onder meer in de lessen wiskunde, als hulpmiddel bij toetsen, rekenen, bij remediëring en logolessen. Wij hebben alle aanwezigen gevraagd om ons continu de nodige feedback te geven om de iMAT zowel uit te breiden als te verfijnen. Daarom is er op 16 mei een evaluatiemoment gepland.”

De aanwezige scholen ontvingen de tools van dit project. De enthousiaste deelnemers suggereerden alvast allerlei toepassingen zoals de iMAT in spelvorm of in een audioversie. Ook de studenten van de aanwezige hogescholen waren bereid met de iMAT aan de slag te gaan. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

De iMAT is te downloaden op www.doorelkaar.be

contactpersonen:
lieve.lenaerts@hivset.be
chris.verhaegen@hivset.be

Ga terug naar overzicht