Menu

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Beste ouders, leerlingen, studenten en jongeren,

Sinds gisteren gelden er nieuwe richtlijnen voor scholen in deze coronatijden.

Voor onze school betekent dit het volgende:

(1) Onze school blijft open en bereikbaar.
Onze campus in de Apostoliekenstraat blijft open. We merken dat jullie gehoor geven aan de oproep om je kind zoveel mogelijk thuis te houden, een welgemeende dank hiervoor. De komende weken blijven we elke dag opvang verzekeren tussen 9-15.35 u, op woensdag tussen 9-12.15 u. Deze opvang is enkel toegankelijk voor:
● de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien omdat ze werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, ...).
● de leerlingen die niet alleen thuis kunnen blijven.
De campus in de Herentalsstraat sluit vanaf maandag 23 maart. Dit wil zeggen dat de bibliotheek, de balie en de leslokalen niet meer ter beschikking staan. Ook onze leslokalen in de Noord-Brabantlaan (Centrum Deeltijds onderwijs) gaan dicht vanaf 23 maart. Alle lessen blijven geschorst tot en met 3 april 2020. Nadien is het paasvakantie, de lessen starten (tot op heden) terug op maandag 20 april. De school blijft de komende periode telefonisch bereikbaar.

(2) Online opdrachten
Deze week en de komende weken wordt je kind uitgedaagd om online de nodige opdrachten te maken. Wees ervan bewust dat deze situatie voor iedereen nieuw is, zowel voor onze leerlingen als voor onze leerkrachten. Net zoals we onze leerkrachten de nodige tijd gunnen om hiermee om te gaan, is het belangrijk om ook je kind de nodige tijd te geven om zijn/haar weg hierin te vinden. Het is een leerschool voor alle betrokkenen. Je mag ervanuit gaan dat er geen evaluatie zal plaatsvinden zonder dat de leerstof klassikaal werd herhaald.

(3) Nood aan helpende handen...
Sinds maandag zijn de stages in de 3de graad verzorging, farmaceutisch technisch assistent en gezondheids- en welzijnswetenschappen stopgezet. We krijgen regelmatig de vraag van leerlingen of ze zich vrijwillig mogen inzetten in het werkveld. Als school in zorg kunnen we niet anders dan dit toejuichen. Het werkveld is momenteel blij met elke helpende hand extra. Via de website van het agentschap zorg en welzijn kan je kind zich kandidaat stellen. Jouw kind is sowieso verzekerd via de verzekering van onze school. Mocht je kind (vrijwillig) aan het werk gaan in de zorgsector, wordt hij/zij vrijgesteld van de online stage-opdrachten.

(4) Wat kan je als ouder doen?
Als ouder blijft het belangrijk om alert te zijn voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je telefonisch contact op met de huisarts. Blijf de eerder gecommuniceerde maatregelen toepassen (handen wassen, hoesten, papieren zakdoeken, veilige afstand, ...). Belangrijk is om met je kind in gesprek te blijven gaan over deze bizarre tijden, tips ontdek je via: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

(5) Meer informatie vind je via:
● Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
● Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

We blijven de situatie op de voet volgen en houden je op de hoogte van mogelijke wijzigingen.

Met vriendelijke groeten,
het directieteam,
Bob Van de Putte, bob.van.de.putte@hivset.be
Daniël Leeten, daniel.leeten@hivset.be
Lieven Thiré, lieven.thire@hivset.be
Lies Van Hoeck, lies.van.hoeck@hivset.be

Ga terug naar overzicht