Menu

Totaalconcept van 230 m² koppelt studie, stage en werkveld

HIVSET heeft 230 m² extra ruimte (Heieind 10A te Lille) geïnvesteerd in een totaalconcept dat de samenwerking tussen de school, de stageplaatsen en het werkveld niet alleen moet verbreden, maar ook moet verdiepen.
Daniël Leeten, directeur van het HBO 5 HIVSET, was een jaar geleden op zoek naar een geschikte locatie om studenten verpleegkunde te laten leren en werken met en in het werkveld (werkplekleren) en vond in Kris Breugelmans de ideale partner. Immers, WZC Lindelo, wilde een vroeger gebouw - dat tot voor kort dienst deed als cafetaria voor de medewerkers van Lindelo - herbestemmen voor een project in de zorg. Zowel Daniël Leeten als Kris Breugelmans waren in hun toespraak vol enthousiasme voor het project en voor de verdiensten van elkaar. Daniël Leeten benadrukte het gepresteerde huzarenstukje van zijn technisch - en onderhoudspersoneel om op minder dan een maand tijd een zo goed als voltooid gebouw klaar voor les en praktijk af te leveren.
Bovendien was ook het zorgethisch lab deSpiegeling op zoek naar een nieuwe locatie en moest letterlijk ook ruimte gegeven worden aan het succes van de door het HIVSET gelanceerde en geïmplementeerde virtuele dementiebril. Op die manier bundelt het HIVSET een totaalconcept van een Centrum voor Innovatieve Externe Zorgopleiding (CIEZO) voor de HBO5 studenten, het zorgethisch lab deSpiegeling (zowel praktijklokalen als reflectieruimte) en een Virtual Reality-lab.
Peter Bellens, CD&V-gedeputeerde van de provincie Antwerpen en onder meer verantwoordelijk bevoegd voor welzijn en sociale economie, opende plechtig de nieuwe locatie en benadrukte dat de provincie in de toekomst dergelijke concrete zorgprojecten meer wil ondersteunen. Hij voegde hierbij fijntjes toe dat dit alleen kan als ook de federale overheid dezelfde ambitie heeft.
Ten slotte getuigde Jan Flament, directeur van het alom gelauwerde WZC Ter Bleeke in Oostmalle, over de ervaringen van zijn ganse personeel met het zorgethisch lab deSpiegeling. “Je kruipt niet alleen in de rol van de zorgvrager en voelt wat hij voelt, maar je reflecteert bovendien vanuit de zorgethiek met de bedoeling de eigen aangeboden zorg nog beter af te stemmen op onze bewoners.”
Er waren een honderdtal aanwezigen gekomen vanuit zorginstellingen, het onderwijs en de provincie. Het CIEZO Lille start met de lessen vanaf 1 februari. deSpiegeling is reeds een week gestart met oefensessies. HIVSET is 2017 alvast veelbelovend begonnen.

contact: Daniël Leeten, daniel.leeten@hivset.be of 014 47 13 00

Ga terug naar overzicht