Menu

Pastoraal team

Een godsdienstig project voor onze school

Onze school is een katholieke school: zij is gegrondvest op de persoon van Jezus Christus en ingebed in het grotere geheel van de door hem gestichte Kerk. Het is onze opdracht om op godsdienstig vlak een synthese na te streven tussen de traditie van de Gasthuiszusters van Turnhout, die aan de basis lagen van onze school, en de Ignatiaanse spiritualiteit, nu het HIVSET deel uitmaakt van de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges. De Gasthuiszusters dragen zorgzaamheid, evangelische bewogenheid, bescheidenheid, warmte, respect en trouw aan het gegeven woord hoog in het vaandel. Voor Ignatius van Loyola stond centraal dat uit iedereen altijd méér kan gehaald worden en dat opvoeders dat ook moeten proberen te doen.

Daarom willen we het ‘méér’ tot sleutelbegrip van ons godsdienstig project maken:

  • zorg dragen voor elke jongere die ons is toevertrouwd, elke dag meer
  • de waarden van het Evangelie voorleven en uitdragen met meer geestdrift dan dat we tot nu deden
  • ons meer bewust worden van onze eigen zwakheid en sterktes als persoon en de noodzaak om in alles samen te werken
  • ons dagelijks inzetten om van onze school een nog warmer leef- en leeromgeving te maken
  • meer respect betonen voor ieders eigenheid

Aan ieder van onze jongeren willen we zeggen: “Er steekt meer in jou; wij willen je helpen om dagelijks vooruit te gaan in competenties, geestelijke groei en verantwoordelijkheidszin, in geloof en liefde tot de medemens.”

In de praktijk

Het pastoraal team bestaat uit een groep medewerkers die bovenstaande visie zoveel mogelijk in de school willen uitdragen. Deze medewerkers zijn vertegenwoordigers uit de verschillende studierichtingen en een afgevaardigde van de directie. De huidige leden zijn Wim Appels, May Claes, Sara Deckx, Anja Gulickx, Kasper Snoecx, Lieven Thiré, Ann Van Engeland, Kris Verellen en Miek Willems.
Het pastoraal team neemt volgende initiatieven:

  • vieringen: startvieringen, kerstvieringen, proclamatievieringen, herdenkingsviering, ...
  • acties: Koffiestop, Solidariteitstocht, Driekoningenmarkt, Plan International, Soep op de Stoep, Internationale Dag tegen Armoede, ...
  • op de sociale media en drukwerk: affiches, kaartjes, powerpoint presentaties, ...
  • SOS (Stilstaan op School) dat toelaat om na te denken over actuele topics in de samenleving met o.a. inleefreis Auschwitz-Birkenau