Menu

OMARM DE ANDER VOOR HET KLIMAAT, OMARM HET KLIMAAT VOOR DE ANDER

Het Pastoraal Team plant tijdens beide weken voor de paasvakantie een actie die alle collega's en studenten wil informeren, maar ook in gang wil laten schieten om te werken rond volgend problematisch feit: de armsten en armen zijn de eerste slachtoffers van het 'zieker worden' van ons klimaat. Tijdens de eerste week (25-29/3) in de Herentalsstraat en tijdens de tweede week (1-5/4) in de Apostoliekenstraat zullen 2 roll-ups en 2 panelen in de hal staan.

Wat is de bedoeling?

Zowel docenten als studenten lezen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (roll-up 1). Ze maken een klik met sommige doelstellingen die hen ter harte gaan. Ze schrijven op één of meerdere A4-bladen (per doelstelling 1 blad, paneel 1) een voorbeeld hoe ze deze doelstellingen in hun leven (willen) toepassen. Daarna kunnen ze een foto nemen waarbij ze de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen enthousiast omarmen (roll-up 2). Deze foto's worden gehangen op het 2de paneel. De panelen blijven een tijd staan om te tonen hoe onze school daadwerkelijk ook begaan is met de meest kwetsbaren en hiervoor tegelijkertijd het klimaat wil verzorgen en omarmen.

omarm de ander voor het klimaat, omarm het klimaat voor de ander
Pastoraal Team

Ga terug naar overzicht