Menu

WELKOM INDISCHE STUDENTEN!

HIVSET geeft intensieve opleiding aan 17 Indische verpleegkundigen

Gisteravond hebben we 17 Indische verpleegkundigen verwelkomd. De verpleegkundigen zijn afkomstig uit Kerala, een deelstaat in het uiterste zuidwesten van India. Zij zullen gedurende 6 maanden een intensief traject volgen. Het traject omvat een combinatie van lessen, stages en maatschappelijk werk. De verpleegkundigen zullen begeleid worden door een professioneel team van vijf personen: 2 verpleegkundigen, een stagementor, pedagoog en psycholoog.

Daniël Leeten, directeur HBO5 verpleegkunde: “Bij de samenstelling van het programma is het HIVSET vertrokken van het behaalde curriculum in hun thuisland. Hieruit bleek dat vooral de geriatrische en psychiatrische verpleegkundige inhouden aan bod zullen komen. Daarnaast kunnen ze hun verpleegtechnische vaardigheden afstemmen op het materiaal dat in de Belgische zorgorganisaties wordt gebruikt. Het verpleegkundige en klinisch redeneren is een vanzelfsprekend onderdeel. De rechten van de patiënt, zorgethiek en socio-culturele aspecten worden hierbij niet uit het oog verloren. Door te vertrekken vanuit een individueel assessment kan HIVSET zich verbinden om iedere student een volledig traject op maat te geven.”

De Indische studenten beschikken allen over een minimum Nederlands taalniveau. Om over alle basiscompetenties van een verpleegkundige te beschikken is een verdiepend taalprogramma nog een must. Dat belooft een hele uitdaging, maar het HIVSET maakt zich sterk dat door de prima samenwerking met alle partners deze doelstelling zal slagen.

De verpleegkundigen zullen verblijven in woningen die grenzen aan het WZC Huize Walden in Malle dat aan het project participeert. De theoretische contacturen zullen plaatsvinden in ZNA Joostens te Sint-Antonius Zoersel. HIVSET werkt al een paar jaar samen met ZNA Joostens, onder meer in de vorm van HBO5-werkplekleren. Het werkplekleren zal vooral gebeuren in settings van ouderenzorg in een aantal zorginstellingen van het Woonzorgcollectief Antwerpen zoals WZC Compostela Borsbeek, ZNA Joostens (Sint-Antonius Zoersel), Huize Walden (Malle) en Capenberg Oxaco Center (Boechout).

Daniël Leeten besluit: “Het uitgangspunt van dit project is om via intensieve samenwerking het huidige tekort van zorgverleners, in dit geval verpleegkundigen, een beetje op te vangen. Met dit programma willen we onze Indische studenten de competenties van een Belgische basisverpleegkundige eigen maken. Op die manier kunnen ze mits de verlenging van hun visum voor minimum drie jaar als verpleegkundigen in de regio tewerkgesteld worden. Dit project is het resultaat van een intensief overleg tussen verschillende organisaties die hierover dezelfde visie dragen en er 100% voor willen gaan.”

Algemeen directeur Bob Van de Putte spreekt zijn waardering uit over de 17: “We hebben veel bewondering voor het avontuur dat ze aangaan. Ze zijn enorm gemotiveerd en gedreven. Bovendien verlaten ze toch voor minstens een half jaar hun familie om in ons land een intensieve opleiding te volgen die veel van hen zal vragen. We wensen hen dan ook alle succes!”

contact: daniel.leeten@hivset.be

Ga terug naar overzicht