Menu

Duaal Leren Zorgkundige (7BSO)

Afspraak maken

Theorie en praktijk
Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Het is een 1-jarige opleiding binnen het 3de jaar van de derde graad BSO. Concreet ben je op maandag, dinsdag en woensdag op je werkplek en ben je donderdag en vrijdag op school. Je ontvangt tijdens je opleiding een leervergoeding. 

Te verwerven competenties
Je verwerft de competenties die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen één geheel vormen.

We werken aan 7 competenties :
AD1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen.
AD2 Binnen een welomschreven opdracht mondeling en schriftelijk communiceren.
AD3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken.
AD4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn.
AD5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen.
AD6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen.
AD7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren.  

Voor wie?
Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk, arbeidsrijp is en dit graag vertaald ziet in het certificaat voor zorgkundige of kinderbegeleider, dan is dit duaal leertraject iets voor jou.  Als je slaagt voor de opleiding behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Duaal Zorgkundige
In de duale opleiding Zorgkundige heb je twee werkplekken. In het begin van het schooljaar is dit een woon-zorgcentrum. De laatste 3 maanden van het schooljaar is je werkplek de thuiszorg. 

Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige opleiding Zorgkundige duaal als je één van de volgende getuigschriften behaald hebt:
- een diploma secundair onderwijs, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied Personenzorg (TSO)
- een studiegetuigschrift van 6BSO, uitgereikt in een opleiding van het studiegebied Personenzorg
- een certificaat van verzorgende uit het DBSO of de Leertijd

We verwijzen je ook graag door voor informatie rond duaal leren Zorgkundige: https://www.duaalleren.vlaanderen/zorgkundige-duaal

Alle praktische informatie rond de opleiding duaal Zorgkundige krijg je nadat je een afspraak hebt gemaakt (zie contact onderaan). We bekijken dan samen de toelatingsvoorwaarden, je arbeidsrijpheid en je motivatie en doen een intake gesprek.

Contact:  monique.marynissen@hivset.be

Wil je vernemen hoe Laure haar opleiding Duaal leren Zorgkundige ervaart? In het bijzonder haar werk in het woon- en zorgcentrum? Bekijk dan het filmpje van onze digitale opendeurdag: klik op link.

Bestanden

Neem contact met ons op

Persoonsgegevens

Achtergrond

Antispam

Verplicht

Ga terug naar overzicht