Menu

HBO5 Verpleegkunde (dagonderwijs)

Afspraak maken

 

 

1. Traject 1

Traject 1 is ons klassieke voltijds dagonderwijs in Turnhout. 
Je komt voltijds naar school in Turnhout. Lesweken en stageweken wisselen elkaar af. Voor de lessen op school streven we naar kleine klasgroepen van ongeveer 20 studenten. Zo’n kleine klas zorgt voor een persoonlijke aanpak en docenten die bereikbaar zijn.
Tijdens je stageweken krijg je begeleiding op de werkvloer van een stagementor en de verpleegkundigen van de stagedienst. Daarnaast krijg je van de school een stagedocent toegewezen die regelmatig langskomt om samen met jou te werken. Deze stagedocent geeft je onmiddellijk concrete feedback waardoor je de kans hebt om je functioneren bij te sturen indien nodig. Op deze manier begeleiden we je in het bereiken van je competenties

 • start: je kan elke module beginnen op 1 september en 1 februari
 • duur: 6 modules van een half jaar = 3 jaar
 • locatie: Turnhout
 • evaluatie: vanaf september 2021 starten we met permanente evaluatie in de 1e module (IV). De andere modules blijven volgens het oude stramien met examens werken. Gradueel voeren we deze permanentie evaluatie verder in en dooft het scenario met de examens uit.
 • info & contact: annelies.stokbroekx@hivset.be en sofie.berckvens@hivset.be 

2. CIEZO

(Centra voor Innovatieve Externe Zorgopleidingen)
De opleiding in CIEZO is, net zoals ons traject 1, een voltijdse dagopleiding. In een CIEZO volg je de opleiding in het werkveld. In verschillende woonzorgcentra (WZC) in de regio hebben we lokalen ter beschikking om les te geven. We hebben er een skillslab om technieken te oefenen, maar geregeld trek je ook (onder begeleiding) het woonzorgcentrum of ziekenhuis in om je verpleegkundige vaardigheden in de praktijk te oefenen.
In een CIEZO gebruik je dezelfde cursussen als op school in Turnhout. Vaak maken docenten wel van de bijzondere leslocatie gebruik om de leerstof vakoverschrijdend te integreren. Daarnaast voelt het als student anders aan om elke dag les te krijgen in een woonzorgcentrum. Voor sommige studenten biedt  deze leeromgeving midden in het werkveld een extra stimulans, andere studenten verkiezen een levendige schoolomgeving.
Onze CIEZO’s bevinden zich in:

 • Herentals (WZC Vogelzang)
 • Hoogstraten (WZC Stede Akkers)
 • Mol (WZC Witte Meren)
 • Zoersel (ZNA Joostens)

Net als in traject 1 wisselen les- en stageweken elkaar af. Om een breed zicht te krijgen op de job van een verpleegkundige  is het belangrijk om je stage op verschillende plaatsen te lopen. Daarom zal je je stage niet lopen in hetzelfde woonzorgcentrum als datgene waar je les volgt. 

 • start: je kan de eerste module (IV) enkel starten op 1 september.
 • duur: 3 jaar. Enkel in CIEZO Herentals kan je alle modules volgen.
  In CIEZO Hoogstraten, Mol en Zoersel kan je enkel de eerste 4 modules (2 jaar) volgen. Voor het laatste jaar moet je dan de overstap maken naar Turnhout of Herentals.
 • locatie: Herentals, Hoogstraten, Mol, Zoersel
 • evaluatie: vanaf september 2021 starten we met permanente evaluatie in de 1e module (IV). De andere modules blijven volgens het oude stramien met examens werken. Gradueel voeren we deze permanentie evaluatie verder in en dooft het scenario met de examens uit.
 • info & contact: Bieke.Hannes@hivset.be en/of sofie.berckvens@hivset.be

Lees onze visie (bestand onderaan in bijlage) en ontdek waarom je voor CIEZO kiest!

3. Zorgportaal

In het Zorgportaal volg je voltijds dagonderwijs in Turnhout. Je eerste module duurt een volledig schooljaar (in plaats van een half schooljaar in traject 1).  Omdat de eerste module langer duurt, komt er extra ruimte vrij in het uurrooster. Deze ruimte vullen we in met extra ondersteuning en remediëring. Welke ondersteuning je krijgt, hangt af van je persoonlijke noden: Nederlands (grammatica, communicatie, taalvaardigheid), logopedie, leren leren,...
Nadat je slaagt voor deze eerste module in het zorgportaal, pik je gewoon verder aan in de 2e module van traject 1.

 • start: je kan dit traject enkel starten in september
 • duur: omdat de eerste module een volledig schooljaar in beslag neemt, duurt de opleiding een half jaar langer: 3,5 jaar.
 • locatie: Turnhout
 • evaluatie: De evaluatie gebeurt op dezelfde manier als in traject 1: docenten bekijken de punten van je examens en stage om te beslissen of je slaagt voor de module.
 • info & contact: evi.stoffelen@hivset.be en sofie.berckvens@hivset.be 

4. Zorgkundige via HBO5

Wil je na 1 jaar al beginnen werken als zorgkundige, dan is dit het geschikte traject voor jou. Speciaal voor dit traject hebben we onze eerste 2 modules aangepast: de moeilijkere theoretische delen van de opleiding (anatomie, fysiologie, pathologie) herleiden we tot wat essentieel is voor een zorgkundige om te kennen.
Als je na het behalen van je getuigschrift van de module VB toch verder verpleegkunde wil studeren, voorzien we een overbruggingsmodule waarin we de weggelaten leerinhouden van de eerste 2 modules samenbundelen. 

 • start: je kan dit traject enkel starten in september
 • duur: 1 jaar om zorgkundige te worden. Wil je verder studeren om je diploma verpleegkunde te behalen, dan duurt de opleiding 3,5 jaar.
 • locatie: Turnhout
 • evaluatie: permanente evaluatie (geen examens)
 • info & contact: evi.stoffelen@hivset.be en sofie.berckvens@hivset.be 

Info & inschrijven

mail naar annelies.stokbroekx@hivset.be of  sofie.berckvens@hivset.be 

 

Bestanden

Voor info en/of inschrijven: maak hier een afspraak.

Persoonsgegevens

Datum

31-01-2022
01-02-2022


Achtergrond

Antispam

Verplicht

Ga terug naar overzicht