Menu

HBO5 Verpleegkunde: gecombineerd onderwijs

Afspraak maken

In het gecombineerd onderwijs combineer je een deeltijdse job met je opleiding tot gegradueerde verpleegkundige.

1. Traject 2

In traject 2 volg je de opleiding via deeltijds contactonderwijs. Dit betekent dat we alle leerstof aanbieden via lessen op school. Dit traject kan je enkel in Turnhout volgen.

Je hebt elke week les. Wij wijzen je een stageplaats en -docent toe. Jij maakt zelf een stageplanning op die je ter goedkeuring voorlegt aan de stagecoördinator.

Voor een realistische kans op slagen, adviseren we studenten in traject 2 om maximaal halftijds te werken.

→ start: in september kan je starten in IV, VB, OAG, TV

in februari kan je starten in IV, VB, OOG, TV

→ duur: 3 jaar

→ locatie: Turnhout

→ uurrooster

  • ma: 15u35 - 20u00
  • di: 15u35 - 20u00
  • do: 8u25 - 16u25

→ evaluatie: op het einde van de module heb je 2 examenweken. Daarvoor neem je best verlof op. 

→ info & contact: ann.van.caenegem@hivset.be 

2. GOZO

*Gecombineerd Onderwijs ZorgOpleidingen.

In GOZO volg je de opleiding via een combinatie van afstandsonderwijs en contactmomenten. Je studeert zelfstandig en komt ongeveer 2 dagen per maand naar school. Een contactdag begint meestal met een test van de leerstof die je zelfstandig instudeerde. Daarna oefen je verpleegtechnieken in en krijg je nog enkele theoretische leerinhouden aangeboden.

Je kan zelf voorstellen doen voor een stageplaats. Deze voorstellen en je stageplanning leg je ter goedkeuring voor aan de stageverantwoordelijke.

Je krijgt een trajectbegeleider toegewezen die je doorheen de module coacht en je stage begeleidt. In dit traject moet je elke week gemiddeld 20u tijd kunnen besteden aan je opleiding.

Dit traject kan je niet volgen met VDAB-ondersteuning.

→ start: je kan elke module beginnen op 1 september en 1 februari

→ duur: omdat het 2e jaar uit 3 modules bestaat i.p.v. 2 duurt de opleiding via GOZO 3,5 jaar.

→ locatie: Turnhout / Lille

→ uurrooster:  tijdens de contactdagen heb je les van 8u25 tot 17u15

→ evaluatie: Elke contactdag evalueren we een stukje theoretische leerstof. Na 3 contactdagen leg je een integratieproef af waarin we nagaan of je de theoretische inhouden en praktische vaardigheden beheerst.

→ info & contact: gecombineerd.onderwijs@hivset.be 

 


Info & inschrijven

traject 2: Ann Van Caenegem

GOZO: Mieke Goris

Video

De opleiding in beeld

Bestanden

Neem contact met ons op.

PersoonsgegevensAchtergrond

Antispam

Verplicht

Ga terug naar overzicht