Menu

HBO5 Verpleegkunde traject 2 (gecombineerd onderwijs)

Afspraak maken

Traject 2 - TURNHOUT (3 jaar)

In traject 2 (Turnhout) heb je per week 2 avonden en 1 volledige dag les:
-maandag (15u35-20u00)
-dinsdag (15u35-20u00)
-donderdag (8u25-16u25)

In traject 2 (Turnhout) krijg je de lessen in contactonderwijs, in traject 2 (Lille) zal je de leerstof vooral zelfstandig moeten verwerken. We adviseren je om in dit traject maximaal halftijds te werken. Binnen dit traject wordt je ook een flexibele stageregeling aangeboden, die aangepast kan worden aan je huidige job. Tijdens je stage-uren word je begeleid door een stagedocent van de school. De opbouw van de opleiding is identiek aan die van het dagonderwijs: 5 modules, 3 schooljaren. De combinatie tussen werken en studeren is niet vanzelfsprekend. Hou er rekening mee dat je voldoende tijd moet vrijmaken om de lessen te volgen, de leerinhouden te verwerken en stage te lopen.

Traject 2 -  LILLE: GOZO (3,5 jaar)

Via het traject gecombineerd onderwijs Lille (GOZO) kan je zorgkundige (1 jaar) of verpleegkundige (3,5 jaar) worden. Het uitgangspunt van GOZO is begeleide zelfstudie: je verwerft kennis, inzichten en vaardigheden via zelfstudie, dit alles met de nodige digitale en persoonlijke begeleiding. We gebruiken Smartschool als elektronisch leerplatform waarop interactief leermateriaal wordt gezet om het instuderen van de leerstof te vergemakkelijken. Uitdieping van de leerstof gebeurt via gespreide contactmomenten met docenten in een schoolse omgeving waar oefenkansen en persoonlijke begeleiding centraal staan. De planning van deze contactmomenten krijg je bij de start van de module zodat je vrijaf kan nemen op je werk.

Traject 2 (Lille) duurt 3,5 jaar (7 modules van een half schooljaar). Uiteraard loop je binnen dit traject ook stage. Je krijgt een individuele stageregeling die rekening houdt met de mogelijkheden binnen jouw job en gezin. Tijdens de 3,5 opleidingsjaren loop je 2300u stage, waarvan zoveel als mogelijk op je eigen werkplek. De evaluatie van je kennis en vaardigheden gebeurt zowel op stage als tijdens de contactmomenten. De contactmomenten vinden plaats in onze leslocatie in Lille (Heiend 10A). De administratie verloopt via het secretariaat in Turnhout (Herentalsstraat 70).

Meer info: wendy.leysen@hivset.be


Info & inschrijven

Je kan hieronder een afspraak maken voor een persoonlijk infomoment op vrijdag 5 juni of zaterdag 6 juni. Eén van onze docenten zal je alle nodige info over de opleiding geven en natuurlijk kan je je vragen stellen in dat gesprek. Aansluitend kan je je inschrijven indien je dat wenst.

Filmpje

De opleiding in beeld

Bestanden

Neem contact met ons op.

PersoonsgegevensAchtergrond

Antispam

Verplicht

Ga terug naar overzicht