Menu

Kinderzorg (7BSO)

Afspraak maken

 

7de jaar BSO

geslaagd = diploma Secundair Onderwijs + certificaat Kinderzorg (na slagen van beide modules)

Voor je begint (toelatingsvoorwaarden) 

Je hebt een certificaat van de basisopleiding Verzorging of een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de 3de graad Verzorging in het BSO.

Je hebt in de voorbije jaren een andere studierichting in de 3de graad van het studiegebied Personenzorg met succes doorlopen: TSO Sociale en technische wetenschappen, TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg, TSO Gezondheids- en welzijnswetenschappen, BSO 7de jaar Organisatie-assistentie.

Indien je een diploma hebt behaald in een ander studiegebied, stel je een toelatingsdossier samen.  Dit dossier bestaat uit je vooropleiding, eventuele bijkomende vormingen, ervaringen met kinderen en een uitgebreide motivatie.  Op basis hiervan beslist de toelatingsklassenraad of je al dan niet kan starten.

Kinderzorg

In het 7de jaar Kinderzorg is afwisseling troef. Je doorloopt 2 modules:

  • Begeleiding van het jonge kind
  • Begeleiding van het schoolgaande kind

Het theoretische gedeelte van deze modules bestaat uit beroepsgerichte praktijk en algemene vorming. We hebben allen belang bij vaardige én mondige jonge mensen. De stages nemen een derde van je tijd in beslag. Je loopt stage in kinderdagverblijven, kleuterscholen en in de buitenschoolse opvang.

Verder studeren

Dankzij het diploma Secundair Onderwijs krijg je de kans verder te studeren in het hoger onderwijs. Je kan natuurlijk ook aan het Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde of in een 7de jaar TSO (Se-n-Se) beginnen.

Contact: lene.smets@hivset.be of bel Lene op +32 (0)14 47 13 00

Info

Meer interesse in deze opleiding?
Maak een afspraak op school.
Schrijf online in.

Bestanden

Neem contact met ons op.

PersoonsgegevensAchtergrond

Antispam

Verplicht

Ga terug naar overzicht