Menu

Tandartsassistent (Se-n-Se)

Afspraak maken

Tijdens deze opleiding word je voorbereid op een concrete tewerkstelling in de sector. Deze sector omvat een waaier aan mogelijkheden (solo-groepspraktijken).
De tandartsassistent biedt ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering en de afronding van een behandeling zodat de tandarts de behandeling efficiënter kan uitvoeren, de stoeltijd van de patiënt verkort wordt en de organisatie binnen de tandartspraktijk vlotter verloopt. In onze volledig ingerichte tandartsruimte met tandartsstoelen en materialen krijg je een perfect beeld van de dagelijkse praktijk. Tevens organiseren we binnen de opleiding verschillende projecten bijv. poetsinstructies aan kinderen in de kleuter- of lagere school, screening mondhygiëne in de woon- en zorgcentra, instructies mondhygiëne aan anderstalige jongeren,....

Onze opleiding is opgebouwd rond 7 competenties. Een competentie is een geheel van kennen, kunnen en doen. Deze 7 competenties zijn noodzakelijk om in het werkveld te functioneren. Door op verschillende manieren leerstof te verwerken, maak je je deze competenties geleidelijk aan eigen. De verschillende lessen/vakken volgen elkaar zodanig op dat het verwerven van competenties wordt vergemakkelijkt. Evaluatie gebeurt d.m.v. gespreide evaluaties, practica, geïntegreerde testen, examens en stages. Zo krijgen we een duidelijk beeld van jouw groeiproces.

7 competenties

Tijdens de opleiding tandartassistent wordt gewerkt aan 7 competenties: 

1/ Professioneel handelen: o.a. leerproces in handen nemen, handelen binnen de juridische en ethische grenzen van het beroep
2/ Communiceren: o.a. recall, telefoneren, communicatietechnieken
3/ Samenwerken: o.a. feedback geven, feedback ontvangen, teamwork
4/ Organiseren: o.a. administratie (afspraken maken, dossiers beheren), logistieke taken (onderhoud werkruimte, voorraadbeheer)
5/ Gezondheidsbevorderend werken: o.a. infectiepreventie, mondhygiëne instructies geven, patiëntenveiligheid, ergonomisch werken
6/ Leren en ontwikkelen: o.a. reflecteren, levenslang leren, voorbereiding op tewerkstelling
7/ Vakinhoudelijk handelen: o.a. basiskennis van tanden en mond, assisteren bij RX en bij de behandelingen van de verschillende vakgebieden binnen de tandheelkunde

Stage

De stage van minimum 320 u. staat centraal. Na een korte kennismakingsstage krijg je de kans om gedurende een langere periode het vak te leren in een tandartsenpraktijk. Je hebt 3 stageperiodes waar je verder werkt aan deze competenties. Tijdens de stage krijg je de kans om de praktijk van de tandartsassistent aan den lijve te ondervinden. De stage wordt georganiseerd als blokstage op dezelfde stageplaats. Via intensieve begeleiding en tussentijdse supervisiemomenten op stage/school behalen we het maximale leerrendement.

Waar kan je aan de slag?

Door de groeiende vraag naar tandheelkundige verzorging en het dalend aantal tandartsen komt de uitvoering van de mondzorg in de toekomst in het gedrang. Een mogelijke oplossing is om gekwalificeerde tandartsenassistenten in de tandartsenpraktijk en het ziekenhuis in te schakelen om een belangrijk aantal taken van de tandartsen over te nemen.

Toelating

Deze opleiding richt zich tot gemotiveerde studenten die sterk zijn in de praktijk, maar ook theoretisch onderlegd zijn en op zoek zijn naar een gevarieerde job.
Je kan deze opleiding starten als je:
• een diploma secundair hebt
• +18 bent zonder diploma secundair onderwijs, maar met een gunstig advies van de toelatingsklassenraad na een intakegesprek
Voltijds of deeltijds instromen is mogelijk in september of februari.

Verder studeren

Deze opleiding biedt een goede basis om verder te studeren. Onder andere in diverse professionele bacheloropleidingen waarvan de competenties aansluiten bij deze die in de opleiding verworven zijn (o.a. medisch secretariaat en mondhygiënist).

Let op:

  • Het is belangrijk om naast de informatie uit de opleidingsbrochure ook deze van de website na te lezen.  De informatie op de website is het meest actueel en correct.
  • Bij je inschrijving breng je de ingevulde intakevragenlijst (zie bijlage) mee. 

Contact: annelies.stokbroekx@hivset.be of bel Annelies op +32 (0)14 47 13 00

Info & inschrijven

Meer interesse in deze opleiding?
Maak een afspraak op school
Schrijf online in

Filmpje

Wil je onder andere bekijken hoe je een cliënt geruststelt? Bekijk dan alvast dit filmpje!

Bestanden

Voor info en/of inschrijven: maak hier een afspraak.

Persoonsgegevens

Datum

28-01-2021


Achtergrond

Antispam

Verplicht

Ga terug naar overzicht