Menu

Troeven postsecundair

Ruim uitgebouwd en onderbouwd vaardigheidsonderwijs

Voor een ruim uitgebouwd en onderbouwd vaardigheidsonderwijs dat onze leerlingen, studenten en cursisten in staat stelt om integrale en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.

Meer informatie

Professioneel en gedreven docententeam

Voor een professioneel en gedreven docententeam dat garant staat voor volledige, correcte en geactualiseerde leerinhouden.

Meer informatie

Intense, soepele en dynamische relatie met het werkveld

Voor een intense, soepele en dynamische relatie met het werkveld die toelaat dat zowel docenten als leerlingen/studenten/cursisten maximaal inzetbaar zijn en blijven in alle werkdomeinen waar ze bevoegd voor zijn.

Meer informatie

Open en vertrouwengevend schoolklimaat

Voor een open en vertrouwengevend schoolklimaat dat zorgt voor de nodige geborgenheid om iedereen maximaal kansen te geven om als ‘waardevol’ mens open te bloeien.

Meer informatie

Pastoraal

Pastoraal op school is oog en oor hebben voor vragen van zingeving
van studenten en collega’s, midden de pluraliteit van onze school.

Pastoraal is aandachtig en zorgzaam aanwezig zijn bij levensvragen
van mensen, zeker op de scharniermomenten van het leven.

Pastoraal maakt gevoelig voor de hoop en inspiratie van ons christelijk geloof,
is visie, maar ook concrete acties van verbondenheid met anderen.

Meer informatie

Internationalisering

Hivset trekt voluit de troef van internationale samenwerking! Studenten en leerkrachten gaan op stage, vorming en job shadowing in Europa. In partnerschappen wisselen we kennis en ervaringen uit.Vele jaren hebben we ervaring opgebouwd in Comenius en Leonardo da Vinci. Nu gaan we aan de slag in Erasmus+ .

Meer informatie

Studentenvereniging VETUR

VETUR staat voor VErpleeg-/VErloskunde TURnhout en bestaat uit studenten van Thomas More departement Gezondheidszorg Turnhout en uit studenten van HBO5 Verpleegkunde (Den A2 uit de volksmond...). Wij zijn een studentenclub voor en door studenten, en wij willen laten zien dat er meer is dan enkel en alleen studeren. 

Meer informatie