Menu

Internationalisering

Hivset trekt voluit de troef van internationale samenwerking! Studenten en leerkrachten gaan op stage, vorming en job shadowing in Europa. In partnerschappen wisselen we kennis en ervaringen uit. Vele jaren hebben we ervaring opgebouwd in Comenius en Leonardo da Vinci. Nu gaan we aan de slag in Erasmus+ .

Meer over het partnerschap rond werkplekleren met 30 Europese collega’s:

Het project loopt van eind 2014 tot eind juni 2017 en zal innovatieve instrumenten ontwikkelen, testen en implementeren op 3 werkthema’s:

 • begeleiden en coaching van professionele groei van studenten en stafmedewerkers
 • kwaliteitsvol en empowermentgericht werkplekleren, inclusief e-learning
 • netwerking en uitbouwen van een lerende organisatie.

Het partnerschap bestaat uit gezondheids- en welzijnsorganisaties en scholen uit België, Bulgarije, Finland, Ierland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië en Tsjechië.

Naast Europese projectmeetings zijn conferenties en seminaries gepland en engageren de partners uit België en Roemenië zich voor leeractiviteiten en stages van Hivset-studenten.

Op die manier leren studenten en collega’s samen het belang kennen van kwaliteitsvol werkplekleren en zorg met een goede Europese verankering.

Meer info:

Annemie Lauryssens, coördinator internationale relaties
E-mail: annemie.lauryssens@hivset.be

Kick-off

 • Een Europees partnerschap opstarten
 • Beseffen dat je drie schooljaren lang zal leren van werkplekleren in Europa
 • Leren van partners uit Finland en Oostenrijk waar bedrijfsstages veel belangrijker zijn
 • Horen hoe het ziekenhuis in Bulgarije de professionele groei van stafmedewerkersstimuleert
 • Zien hoe men bij de Noord-Ierse school de coaching van studenten voor 40% onlinedoet
 • Een leerproces uitbouwen met de Roemeense school voor Europese stages Verpleegkunde
 • Leren van kinderdagverblijven in Slovenië over werken met online portfolio
 • Empowerment en netwerking zien door een Tsjechische bril
 • Plannen voor een Europees seminarie rond ‘Lerende organisatie’ in 2016 door het Vormingscentrum.
 • Uren van intens werken, plannen, leren, brainstormen, uitklaren, vertalen, luisteren
 • Samen uit eten en de mens achter de organisatie beter leren zien
 • Mensen terug zien uit vroegere samenwerkingen en nieuwe mensen leren kennen.
Ga terug naar overzicht