Menu

Wat als ik niet slaag voor een bepaald vak of stage?

Dit is sterk afhankelijk van de opleiding die je volgt.  Houd er rekening mee dat stage een zeer belangrijke plaats inneemt binnen de  opleidingen van onze school. 

Bij de start van de module wordt duidelijk uitgelegd wat het niet slagen voor een vak of een stage concreet betekent.

Ga terug naar alle vragen