Menu

Werkplekleren

INNOVATIEF PROJECT WERKPLEKLEREN (CIEZO)

Vanaf 1 september 2015 breidde de opleiding HBO5 Verpleegkunde zich uit naar Herentals en Mol. Via een samenwerkingsakkoord met woonzorgcentrum Vogelzang (Armonea-groep) uit Herentals en woonzorgcentrum Witte Meren (Zorgnet Vlaanderen) uit Mol startte men met een groot innovatief pedagogisch project. Concreet betekent dit dat de meerderheid van de lessen doorgaat in de woonzorgcentra zodat de theorie onmiddellijk gekoppeld, getoetst en toegepast kan worden in de praktijk. Dit gebeurt in overleg met het ziekenhuis Sint-Elisabeth uit Herentals en het Heilig Hartziekenhuis uit Mol. Het HIVSET wil door dit innovatief project de relatie tussen de school en het werkveld versterken en de studenten verpleegkunde in eigen regio vertrouwd maken met de bestaande gezondheidsorganisaties.
Omdat CIEZO Herentals en CIEZO Mol succesvol onthaald zijn en positief geëvalueerd werden, kwam er tijdens schooljaar 2016-2017 nog een CIEZO bij: CIEZO Hoogstraten (verbonden met WZC Stede Akkers). Zoersel is voorlopig de laatste gemeente met HIVSET werkplekleren in ZNA Joostens, gestart begin schooljaar 2018-2019.

Studenten die willen instromen nemen best contact op met: 

verantwoordelijke Herentals, Bieke Hannes: bieke.hannes@hivset.be
verantwoordelijke Mol, Nancy Willemsen: nancy.willemsen@hivset.be
verantwoordelijke Hoogstraten, Greet Lumbeeck: inge-frieda.maes@hivset.be
verantwoordelijke Zoersel, Chris Pintens (vr): chris.pintens@hivset.be

SKILLSLAB

In onze opleidingen is er veel aandacht voor het aanleren en inoefenen van alle verpleegkundige handelingen. Zo bestaat een groot gedeelte van de opleiding uit stage. De stap tussen een theoretische les en het uitvoeren in de praktijk (bij een echte zorgvrager nota bene!!) is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Daarom is er de mogelijkheid om te oefenen in de verschillende oefenlokalen (skillslab). Jaren geleden hebben we in onze school geïnvesteerd in het uitbouwen van enkele lokalen waar studenten zelfstandig of in klasverband hun vaardigheden kunnen oefenen. We vinden het immers belangrijk dat onze studenten goed voorbereid op stage gaan.

In de loop van het schooljaar 2010-2011 hebben we de mogelijkheden van het skillslab uitgebreid, zodat studenten nog meer oefenkansen krijgen. Zo is tegen het einde van dat schooljaar een volledige verdieping ingericht als skillslab. Er zijn liefst 6 oefenlokalen ingericht. We streven ernaar om bij de inrichting van elk lokaal de echte praktijk zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Naast deze materiële ondersteuning, kunnen de studenten ook steeds beroep doen op een team skillslabmedewerkers die een jarenlange praktijkervaring opgebouwd hebben als verpleegkundige op de werkvloer.

Naast het inoefenen van alle verpleegtechnische handelingen (bv. het geven van een babybadje, het verzorgen van wonden, het wassen van een bedlegerige zorgvrager,...) zal in het skillslab ook ruimte zijn voor het inoefenen van communicatieve vaardigheden en rugsparende bewegingstechnieken.
Je ziet het, leren in de praktijk is bij ons geen holle slogan. Studenten kunnen de pas verworven theorie op elk moment omzetten in de praktijk: individueel, met enkele klasgenoten of in klasverband... en dit in een vernieuwd skillslab.

Oefenpakket skillslab

In de tweede en derde module zal je een oefenpakket aankopen. Met de materialen uit dit oefenpakket kan je dan in het skillslab naar hartenlust oefenen. De inhoud van deze pakketten is aangepast aan de module waarin je zit. In het pakket voor de module VB zitten o.a. spuiten, naalden, setjes voor de verzorging van een wonde, schaar, kocher, pincet. Bij de pakketten van de module OAG gaat het om blaassondes, wieken, wonddrains.

Geïnteresseerd?

Meer info bij Annelies Hellemond
tel.: 014 47 13 00
e-mail: skillslab@hivset.be

Ga terug naar postsecundair