SECUNDAIR 3E GRAAD

Basiszorg en ondersteuning

Leerlingen Basiszorg en ondersteuning zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting en verwerven via die weg basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze zijn praktisch aangelegd en hebben interesse voor technische vaardigheden in functie van de zorg. Ze zijn communicatief vaardig en werken graag met kwetsbare mensen waarmee ze respectvol en motiverend omgaan. Ze dragen zorg voor maaltijden, linnen, woon- en leefomgeving en voeren onder begeleiding diverse zorgtaken bij kinderen en volwassenen uit.

5BZO 6BZO
ALGEMENE VORMING uren/lesweek uren/lesweek
Godsdienst 3 3
Engels 3 3
Lichamelijke opvoeding 3 3
Maatschappelijke vorming / 3
Wiskunde 3 3
Nederlands 3 3
SPECIFIEKE VORMING  
Gezondheid & Welzijn 5 4
Indirecte zorg 3 3
Agogisch handelen 2 3
BIJ HIVSET  
Verkennen en Verdiepen 6 3
Klasuur 1 1
STAGE 8 weken incl. intervisie 10 weken incl. intervisie
Totaal 32 32
Ben je al overtuigd? Super, maak dan nu een afspraak voor meer info en/of inschrijven.
Benieuwd naar de andere opleidingen in de derde graad?