Menu

Gecombineerd bezoek Sid-in & Breendonk

Op vrijdag 7 februari 2020 gingen de leerlingen van 6 GW en 6 FTA naar de Sid-in Beurs in Antwerpen. Op de Studie-informatiedag (Sid-in) konden de leerlingen kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden. Om leerlingen van het zesde jaar een zo goed mogelijke studie- en beroepskeuze te laten maken, gaven de verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen er informatie over hun opleidingen en andere studiemogelijkheden.

In de namiddag werd het fort van Breendonk bezocht. De gruwel van het nazisme en de concentratiekampen hebben immers ook België niet gespaard. Tussen september 1940 en september 1944 verbleven hier ca. 3600 gevangenen. Het fort van Breendonk staat symbool voor het lijden en de dood van alle slachtoffers van het nazisme en het doet dat op een ontroerende en sprekende manier. Vandaag is het één van de best bewaarde kampen in Europa.  

De geschiedenis van Breendonk en de oorlog zetten niet aan tot optimisme. Toch wil het bezoek hoop koesteren. Een boodschap van hoop in de vorm van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met als doel die rechten te verdedigen en te eerbiedigen.

Ga terug naar overzicht