Menu

Groot HIVSET-dictee

HIVSET heeft de laatste decennia een stevige reputatie verworven om meertalige of taalzwakke studenten de nodige efficiënte taalondersteuning te bieden met de bedoeling dat deze leerlingen zo vlug mogelijk het reguliere traject zouden kunnen starten of voortzetten.

DoorElkaar, het Expertisecentrum voor Interculturaliteit en Anderstaligheid van het HIVSET, gaat hierbij nog een stap verder. DoorElkaar wil met de Werkgroep Taalbeleid een project ontwikkelen dat ook de reguliere studenten én de leraren bemoedigt, ondersteunt en helpt.

Daarom organiseerde HIVSET vrijdag 8 mei een eerste groot HIVSET-dictee voor leraren. De kleine aula in de Herentalsstraat was goed gevuld met leraren die hun taalkennis en -kunde wilde testen. Niet evident voor deze leraren om alweer een middag vrij te maken tijdens deze hectische tijd van het afronden van de lessen. Vitalski las het grote dictee voor op zijn eigen ludieke en charmante manier. Nadine Ceulemans, organisator en zelf germaniste: “Dit dictee was een ideale motivatie om alle collega’s te sensibiliseren voor het optimaal gebruiken van onze moedertaal. Zo hebben velen de interne vormingssessies gevolgd, zijn de spelling – en grammaticaregels opgefrist en werden ludieke prikacties gehouden.” Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar, vult verder aan: “Wij hebben met onze school een uitgebreide expertise in taalondersteuning van meertalige en taalzwakke studenten. Maar nu was het tijd om ook alle leerkrachten daadwerkelijk rond taal te laten werken. Het succes van dit dictee wijst er op dat - ondanks alle populaire beeld- en spreektaal – vele collega’s nog bereid zijn om hun taal te cultiveren. En dit behoort tot één van de doelstellingen van ons Expertisecentrum.”

Maandag 18 mei worden de laureaten bekendgemaakt. De winnaar ontvangt onder meer een gepersonaliseerde balpen.

HIVSET plant door het succes volgend schooljaar zeker een tweede editie.

Ga terug naar overzicht