Menu

1ste graad: 1ste leerjaar A&B + 2de leerjaar A&B

Op het HIVSET begeleiden we je mee om stap voor stap te ontdekken waar jij goed in bent, waar je uitdagingen liggen en wat je nauw aan het hart ligt.

In het eerste jaar bestaat het lessenpakket voor 1A en 1B uit 27 uren algemene vorming. Deze vakken zijn opgedeeld in drie interessegebieden: Mens & Samenleving, Wetenschappen & Techniek en Talen. In alle vakken wordt ingezet op het gebruik van ICT. Om in te zetten op verbondenheid worden een aantal vakken gegeven door middel van co-teaching. Dat wil zeggen dat de leerlingen van 1A en 1B samen in de klas zitten, bijvoorbeeld voor artistieke vorming, lichamelijke opvoeding en verkennen & verdiepen.

In het tweede jaar krijgen de leerlingen van de A-stroom 25 uur algemene vakken, 1 uur klasuur, 1 uur keuzegedeelte en 5 uur Maatschappij & Welzijn. De leerlingen van de B-stroom krijgen 20 uur algemene vorming, 1u klasuur, 1u keuzegedeelte en 10 uur Maatschappij en Welzijn. In het keuzegedeelte kunnen de leerlingen kiezen uit verdieping of remediëring Nederlands.

Contact: joke.suykens@hivset.be & evelyn.vanhommerig@hivset.be

Ga terug naar overzicht