Menu

Farmaceutisch Technisch assistent

Naast de algemene vakken en wetenschappen krijg je onmiddellijk een pakket opleidingsspecifieke vakken, zoals farmaceutische technologie, geneesmiddelenleer, tarificatie en wetgeving. In het zesde jaar komen daar farmaceutische plantkunde, parafarmacie en toxicologie bij.

En natuurlijk zijn er ook de stages, een belangrijk en boeiend onderdeel van de opleiding. Hier kan je je theoretische kennis en inzichten omzetten in de praktijk. Je loopt stage in een zelfstandige apotheek of in een ziekenhuisapotheek. Je takenpakket omvat o.a. patiënten het juiste advies geven, geneesmiddelen correct afleveren, bereidingen maken, administratieve taken nauwkeurig uitvoeren, ... .

Bestanden

Foto's

Galabal
Galabal
100-dagen 10 maart 2017
100-dagen 10 maart 2017
Galabal
Galabal
Ga terug naar overzicht