Menu

Troeven secundair

Leerlingenraad

In deze raad krijg je via je klasafgevaardigde inspraak in de school. Is de pauze te kort? Zijn er te weinig kapstokken? Kunnen we dat project uitwerken? De leerlingen kunnen in de vergadering eigen voorstellen formuleren.

Meer informatie

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die concreet op de hoogte willen blijven van het reilen en zeilen in de school. Ook enkele leerkrachten en de directeur nemen er deel aan. Ongeveer 4 keer per jaar vindt deze bijeenkomst plaats en een hele waaier van items kan er aan bod komen.

Meer informatie

Mos

Zorg dragen voor het milieu vinden we ook in het Hivset een belangrijk item. Een groep vrijwillige leerkrachten en opvoeders probeert ons via het milieuteam wat milieubewuster te maken en het blijft niet bij loze kreten: van ieder van ons wordt een inspanning verwacht. 

Meer informatie

Pastoraal

Pastoraal op school is oog en oor hebben voor vragen van zingeving
van studenten en collega’s, midden de pluraliteit van onze school.

Pastoraal is aandachtig en zorgzaam aanwezig zijn bij levensvragen
van mensen, zeker op de scharniermomenten van het leven.

Pastoraal maakt gevoelig voor de hoop en inspiratie van ons christelijk geloof,
is visie, maar ook concrete acties van verbondenheid met anderen.

Meer informatie

Internationalisering

Hivset trekt voluit de troef van internationale samenwerking! Studenten en leerkrachten gaan op stage, vorming en job shadowing in Europa. In partnerschappen wisselen we kennis en ervaringen uit.Vele jaren hebben we ervaring opgebouwd in Comenius en Leonardo da Vinci. Nu gaan we aan de slag in Erasmus+ .

Meer informatie