Menu

Ouderraad

De ouderraad komt vier keer per jaar op afgeproken data samen, met als doel:

Informatie uitwisselen

Veel informatie komt thuis terecht via de leerlingen. Maar soms is het ook zinvol om andere kanalen te gebruiken om actuele info over schoolprojecten, leerlingenraad, schoolwerking, enz. uit te wisselen.

Overleggen

Het Hivset werkt vanuit een concrete visie op onderwijs en opvoeding van jongeren, maar laat die visie groeien door zeer diverse contacten met groepen die met diezelfde jongeren werken.

Het is belangrijk dat ouders ook hun stem kunnen laten horen in de wijze waarop de school met jongeren omgaat. Daarom is de ouderraad het forum bij uitstek om via uw aanwezigheid, betrokkenheid en stem, uw visie kenbaar te maken.

Specifieke activiteiten

Ouders die in de ouderraad participeren, willen ook zorg dragen. Dit doen ze door andere ouders te informeren, niet alleen over de werking van de school, maar evenzeer over opvoedkundige thema’s die ouders ook buiten de school bezighouden. Jaarlijks steken ze ook een handje toe op de opendeurdag.

Heb je interesse of kom je graag vrijblijvend een kijkje nemen?

Geef een seintje, dit kan via mail : liesbet.dierckx@hivset.be of telefonisch op het nummer 014 47 13 20 en dit liefst voor onze eerste bijeenkomst! Je kan naar de eerste bijeenkomst komen op dinsdag 7 oktober om 20u.

Er wordt van u geen grote tijdsinvestering verwacht! Wie weet heb je enkele goede voorstellen of aanvullingen op lopende zaken, die de werking van de school en de opvoeding van onze kinderen ten goede komen.

Bestanden

Foto's

Rode neuzenactie
Rode neuzenactie
De Sint op bezoek...
De Sint op bezoek...
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie
Fruitsnijden
Fruitsnijden
Start ouderraad
Start ouderraad
Ga terug naar overzicht