INITIATIEF

DOORELKAAR

iMat rekentermen in diverse talen

DoorElkaar, het Expertisecentrum voor Interculturaliteit en Diversiteit van het HIVSET, lanceerde december 2016 het pioniersproject ‘Op iMAT kan je rekenen’  in het kader van het overkoepelend leerthema ‘Anderstalige Nieuwkomers’.

De iMAT (‘instrument Mathematics Anderstalig Thuistaal’) staat voor een verzameling van visueel aantrekkelijke tools opgebouwd rond 5 thema’s en als startpunt in 10 talen. De tool werd ontwikkeld door een werkgroep in het HIVSET, het expertisecentrum DoorElkaar, logopedisten, zorgleerkrachten en vertalers op vrijwillige basis.

“Kinderen begrijpen de rekentaal dikwijls niet, zeker als ze thuis geen Nederlands spreken. De iMAT is ontwikkeld om die kinderen te helpen, als instrument in de klas en als hulpmiddel om ouders te betrekken bij het onderwijs. De iMAT is rekentaal in de thuistaal en is interessant voor iedereen: leerkrachten, begeleiders, vrijwilligers, ouders en het kind”, aldus verantwoordelijke Chris Verhaegen.

Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar, geeft met de iMAT een eerste zet: “Het is nu de bedoeling dat alle betrokkenen met de iMAT aan de slag gaan onder meer in de lessen wiskunde, als hulpmiddel bij toetsen, rekenen, bij remediëring en logolessen. Reeds van in het begin speelden we met het idee om iMAT-speelkaarten te ontwikkelen.“

Het iMAT-kaartspel ligt helemaal in de lijn van het doel van iMAT, namelijk op een makkelijke manier de kennis vanuit de eigen taal verbinden met de nieuwe te leren taal.  Bovendien is Turnhout het wereldcentrum van de speelkaart. Dus was de match tussen DoorElkaar en Carta Mundi, de wereldmarktleider van de speelkaarten, snel gemaakt. Januari 2018 werden deze speelkaarten officieel gelanceerd.

Een troef voor leraren, kinderen en hun ouders. Een manier om te verbinden: thuis met leren en op school. Het kaartspel bevat 55 speelkaarten met op de achterkant een Nederlandstalige rekenterm en daarbij de overeenkomstige vertaling in de eigen taal en een symbool. Er werden voorlopig 500 kaartspelen gedrukt in de vijf meest courante talen: Frans, Engels, Spaans, Roemeens en Arabisch (zie afbeeldingen).

Hoe kan je deze speelkaarten bekomen? Mail naar lieve.lenaerts@hivset.be

Met de input van het werkveld en met de steun van diverse organisaties verfijnen we onze iMAT elke dag. Een aantal voorbeelden:

  • Herman Cesar: “Ik gebruik de pdf-file ‘Wiskundige Termen – Arabisch’ met veel plezier in Arnhem voor Syrische nieuwkomers die al wel veel rekenen kennen maar nog weinig Nederlands. Dit gebruik ik bij mijn huiswerkbegeleidingsgroepje in het buurthuis en ook op de ISK (Internationale Schakelklas). De ISK is de term in Nederland voor de school waar vluchtelingen van 12-16 jaar Nederlands leren om daarna in het regulier onderwijs in te stromen.” Herman helpt ons ondertussen om de Chinese versie te ontwikkelen in samenwerking met de ouders van leerlingen.
  • Het Afrikaanse Minderhedenforum helpt ons bij het ontwikkelen van een paar Afrikaanse talen.
  • Heel wat leraren uit het lager en secundair onderwijs bezorgden ons interessante feedback en tips.
  • A.P., klasleerkracht: “Het zou ‘haar’ en de andere anderstalige kinderen zo goed kunnen ondersteunen bij haar zoektocht doorheen het Nederlands. Volgend jaar moet ze naar het middelbaar en ik wil dat ze zo goed mogelijk voorbereid is.”
  • Nathalie, Okan-vervolgcoach: “De ouders zjin fier als ze dit instrument zien. Daarmee kunnen ze hun kinderen helpen.

Download iMat

De visie en de vertalingen vind je in de bijlagen hieronder. Veel plezier!

Vertalingen:

Visie tekst: klik hier

Nader bekeken: klik hier