HIVSET

internationalisering

Internationalisering

Door de toegekende accreditaties kunnen jullie op uitwisseling met verschillende partners in de Europese Unie.
Link naar accreditatie -18
Link naar accreditatie +18
Onze school wil hier graag zijn bijdrage aan leveren en heeft dan ook het engagement aangegaan om dit breed uit te dragen binnen onze school. We hebben zelf als school ook enkele prioriteiten waar we op willen inzetten, samen met de doelen en prioriteiten van Erasmus+.

De doelen van het Europees meerjarenplan van onze school

  • Personeel en leerlingen versterken in het omgaan met de snelle maatschappelijke veranderingen op het gebied van diversiteit.
  • Empowerend werken met sterke focus op veerkracht voor alle deelnemers.
  • Implementatie en verbeteren van kwaliteitsdenken
  • Deze kwaliteitsbewaking bewerkstelligen door innovatieve nieuwe leertools en methodes te ontwikkelen.
CONTACTEER ONS

Internationalisering

Natuurlijk willen jullie ook weten waar jullie zoal naar toe kunnen. We hebben als school een divers aanbod uitgebouwd om zo veel mogelijk studierichtingen de kans te bieden om mee te werken aan de doelen en prioriteiten van Erasmus+ en onze school. We kiezen als school om voor -16-jarigen groepsmobiliteiten te organiseren en voor +16-jarigen voor veelal stages in kleinere groepen (2-3 studenten per stageplaats). Op die manier denken we aan de veiligheid voor diegene die aan de uitwisseling deelneemt, proberen we maximale kwaliteit aan te bieden en maken het organiseerbaar voor de ontvangende school en onszelf. De voornaamste competenties die behaald kunnen worden op een uitwisseling, los van de technische skills via een stage, zijn:

  • Verbeterde leerprestaties
  • Verbeterde kennis van vreemde talen en digitale competenties
  • Groter intercultureel bewustzijn
  • Betere kennis van de EU en de waarden van de EU

We werken als school om het huidige aanbod steeds aan te passen en te optimaliseren waar nodig. Veranderingen kunnen dus nog plaatsvinden. Deze website zal ook per semester aangepast en aangevuld worden met foto’s en verhalen van jullie bevindingen. Hieronder het aanbod voor volgend schooljaar.