WELKOM OP HIVSET

Onze school

Een domeinschool

Vanuit onze geschiedenis bouwden we een ruime expertise binnen gezondheidszorg op. Onze ambitie is om deze expertise te verbreden en uit te bouwen naar een (toekomstige) domeinschool ‘Maatschappij en welzijn’, waar ook OKAN een prominente plaats krijgt. Dit vertaalt zich in een studieaanbod binnen één domein in de verschillende finaliteiten.  Met andere woorden: sterk in één domein met aandacht voor elke individuele jongere.

Basispijlers

 1. warme menselijkheid
  Ontmoeten in een gemoedelijke sfeer van menselijkheid zowel voor de lerende en medewerkers is vanzelfsprekend.  We zetten in op verbinding en welbevinden en vertrekken van wederzijds respect en vertrouwen.
 2. persoonlijke leerbegeleiding
  Aandacht voor elke lerende binnen de eigen context met een persoonlijke rugzak is evident.  Rekening houdend met de specifieke beginsituatie wordt vanuit een multidisciplinair team samen gewerkt aan een kwaliteitsvol leertraject.
 3. kwaliteitsvol
  In elke studierichting/opleiding staan de opgelegde leerdoelen vanuit de geldende leerplannen centraal. Een kwaliteitsvolle leerbegeleiding ondersteunt de lerende in het behalen van de leerdoelen.
 4. maatschappelijke verantwoordelijkheid
  Onze lerende leren de maatschappij binnen de schoolmuren kennen.  Verschillende vakoverschrijdende projecten worden in de leerjaren aangeboden.  Er is continue aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze school.
Ben je al overtuigd? Super, maak dan nu een afspraak voor info en/of inschrijven.