DUAAL LEREN

KINDERBEGELEIDER

Duaal leren kinderbegeleider

Theorie en praktijk

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Het is een 1-jarige opleiding binnen het 3de jaar van de derde graad BSO. Concreet ben je op maandag en dinsdag op school en op woensdag, donderdag en vrijdag op de werkplek. Je ontvangt tijdens je opleiding een leervergoeding.

Te verwerven competenties

Je verwerft de competenties die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen één geheel vormen.

We werken aan 7 competenties :
C1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen.
C2 Binnen een welomschreven opdracht mondeling en schriftelijk communiceren.
C3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken.
C4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn.
C5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen.
C6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen.
C7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren.

Voor wie?

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk, arbeidsrijp is en dit graag vertaalt ziet in het certificaat voor kinderbegeleider, dan is dit duaal leertraject iets voor jou. Als je slaagt voor de opleiding behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Duaal Kinderbegeleider

In de duale opleiding Kinderbegeleider heb je twee werkplekken. In het begin van het schooljaar is dit een kinderdagverblijf. De laatste 4 maanden van het schooljaar is je werkplek de buitenschoolse kinderopvang.

Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige opleiding Kinderbegeleider duaal als je één van de volgende getuigschriften behaald hebt:
– een diploma secundair onderwijs, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied Personenzorg (TSO)
– een studiegetuigschrift van 6BSO, uitgereikt in een opleiding van het studiegebied Personenzorg
– een studiegetuigschrift van 6BSO, uitgereikt in een andere opleiding dan het studiegebied personenzorg, mits gunstig advies van de klassenraad
– een certificaat van verzorgende uit het DBSO of de Leertijd  uit het studiegebied personenzorg
– een certificaat uit het DBSO of de leertijd, niet verwant aan het studiegebied personenzorg, mits gunstig advies van de klassenraad

Alle praktische informatie rond de opleiding duaal Kinderbegeleider krijg je nadat je een afspraak hebt gemaakt (zie contact onderaan). We bekijken dan samen de toelatingsvoorwaarden, je arbeidsrijpheid en je motivatie en doen een intake gesprek.

Contact: monique.marynissen@hivset.be of bel Monique op +32 (0)14 47 13 00

Info & inschrijven

Meer interesse in deze opleiding?
Maak een afspraak op deze pagina (onderaan) of contacteer Monique Marynissen.

Ben je al overtuigd? Super, maak dan nu een afspraak voor info en/of inschrijven.

MAAK KENNIS met de opleiding

Meer info over Duaal leren Kinderbegeleider?
Download onze brochure!

Heb je toch wat meer informatie nodig?

Bel ons op 014 47 13 20
of mail naar info@hivset.be.