INITIATIEF

Zorgethisch lab deSpiegeling

Het zorgethisch lab

Het zorgethisch lab, deSpiegeling, werd in het leven geroepen in 2012 en is ondertussen uitgegroeid tot een drukbezochte leeromgeving.

Ons aanbod is gericht naar studenten uit diverse zorgopleidingen, zowel -18 jarigen als +18 jarigen maar evenzeer staan we open voor professionals uit het werkveld, leerkrachten, mentoren, zorgverstrekkers uit alle disciplines,… en dit voor gans Vlaanderen.

Ons aanbod wordt afgestemd op de verschillende doelgroepen en kan het volgende omvatten: inleefsessie, ethische reflectie, tilprincipes, getuigenis van een zorgvrager, ethische reflectie a.d.h.v. praktijksituaties, VR-brillen,…

Een inleefsessie wordt steeds gevolgd door een ethische reflectie onder begeleiding van een zorgethicus.  We zijn dan ook niet louter een ‘belevingslab’ maar een ‘zorg-ethisch lab’.  Door stil te staan bij de menselijke kwetsbaarheid, streven we naar bewustwording hiervan, met als doel de mens doorheen het zorggebeuren in zijn waardigheid te laten.

Alvast hartelijk welkom.

Voor info: michel.paeshuyse@hivset.be
Voor inschrijving: despiegeling@hivset.be

Folder

Meer info over deSpiegeling?
Download onze folder!