SECUNDAIR 2E GRAAD

Zorg en Welzijn

De opleiding Zorg en Welzijn is een praktische opleiding die gericht is op doorstroom naar de arbeidsmarkt (A-finaliteit). Je leert hoe je op een goede manier zorg draagt voor jezelf en hoe je moet omgaan met kinderen en volwassenen. Er wordt geoefend op sociale en communicatieve vaardigheden en je krijgt al een basis aan leerstof over de werking van het menselijk lichaam.

Het lessenpakket in het derde jaar en vierde jaar bestaat uit 14 uur algemene vorming en 17 uur specifieke vorming.

Als school kiezen we er voor om de specifieke vorming op te delen in de vakken Gezondheid & Welzijn, Indirecte Zorg en Agogisch handelen. Zo komen alle aspecten van zorg dragen voor jezelf en anderen aan bod. Je leert (zorg)vragen herkennen door te observeren en interpreteren. Tijdens 2 halve dagen waarin vakoverschrijdend wordt gewerkt, krijg je de mogelijkheid om onder begeleiding van een leerkracht zelfstandig of in groepjes de leerstof uit de verschillende vakken te verwerken. Door in te zetten op teamteaching en projectmatig te werken is er op die momenten meer ruimte voor uitbreiding en remediëring.

Verder vullen we ons aanbod nog aan met 1 klasuur per week waarin de leerlingen met hun leerkracht aan de slag gaan met reflectie, bijsturing en welbevinden.

Ben je al overtuigd? Super, maak dan nu een afspraak voor info en/of inschrijven.

MAAK KENNIS met de school

Brochure

Meer info over Zorg en welzijn?
Download onze brochure!

Wil je meer info?

Bel ons op 014 47 13 20
of mail naar info@hivset.be.