NIEUWS BLIJF OP DE HOOGTE!

Basis-
verpleegkunde

Ruim 700 leerlingen uit lagere scholen uit Turnhout en de omliggende gemeenten leerden donderdag bij zorgschool Hivset in Turnhout wat ze moeten doen bij mensen met een hartstilstand. De kinderen konden onder begeleiding van hulpverleners en Hivset-studenten zelf ook oefenen op reanimatiepoppen. “We hopen dat deze kinderen bijdragen aan een hartveilig Vlaanderen”, zegt studente Lisa Verlinden.
Reanimeren heeft geen geheimen meer voor de 700 leerlingen uit vooral het zesde leerjaar van een aantal scholen uit onder meer Turnhout, Kasterlee, Retie en Rijkevorsel. Op uitnodiging van het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout (Hivset) kregen de jongeren in de schoolgebouwen en in de sporthal uitleg over wat ze juist moeten doen bij personen die een hartstilstand krijgen.

In de sporthal gaven hulpverleners en studenten van Hivset de nodige uitleg over hoe je best personen reanimeert. Iedereen mocht zelf oefenen op een reanimatiepop. Ook Thionela Qokaj (10) uit het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Pagadder in Lichtaart (Kasterlee) probeerde het uit. “Je moet eerst voelen en horen of de persoon nog ademt. Je gaat ook na of er een AED-toestel in de buurt is en belt het alarmnummer 112. Dan kan je gaan reanimeren”, vertelt Thionela. “Het is goed dat we dit hier konden oefenen, maar ik hoop dat ik dit zelf nooit hoef te doen.”

Lisa Verlinden, een tweedejaarsstudente Verpleegkunde uit Deurne, begeleidde de kinderen om ze te leren reanimeren. “De kinderen zijn enthousiast en ze doen het heel goed. Het is ook leuk om het aan kinderen uit te leggen. Hopelijk dragen de jongeren zo mee bij aan een hartveilig Vlaanderen”, vertelt Lisa Verlinden. “Het nummer Stayin’ Alive van The Bee Gees staat bekend als een reanimatielied, maar voor kinderen gebruiken we ook 10.000 Luchtballonnen van K3 omdat het aantal beats precies goed zit.”

Bewustwording

De studenten kregen donderdag assistentie van vrijwilligers van het Rode Kruis, brandweerzone Taxandria en van de Belgian Resuscitation Council of Belgische Reanimatieraad. “We organiseren deze bewustwordingscampagne naar aanleiding van de World Restart a Heart Day op maandag 16 oktober. Als domeinschool Maatschappij en Welzijn wil Hivset een steentje bijdragen aan deze campagne”, zegt directeur Wim Peeters van Hivset. “Omdat ook kinderen een belangrijke bijdrage kunnen leveren in geval van een hartstilstand, kiezen we ervoor om deze doelgroep te sensibiliseren. We hebben alle lagere scholen in de ruime omgeving uitgenodigd en de reactie was groot. Strategisch is deze dag ook belangrijk voor ons omdat we jongeren willen warm maken voor een studierichting in de zorg. Ze kunnen hiervoor bij ons al terecht vanaf de eerste graad.”

Percentage

De leerlingen kregen ook de kans om met verschillende vrijwilligers van het werkveld te praten. Ze mochten ook een kijkje nemen in een van de ambulances die op de speelplaats stonden. “We moeten meer mensen aanmoedigen om te reanimeren. En kinderen zijn vanaf de derde graad in het lager onderwijs capabel om een reanimatie te starten”, benadrukt Gerry Van den Langenbergh van de Belgische Reanimatieraad. “Het probleem is dat slechts 8 tot 10% van de gereanimeerde personen het in België haalt, terwijl dat percentage in Scandinavië veel hoger is. Het is heel belangrijk dat er meteen wordt gestart met reanimeren. Een ziekenwagen die meestal tussen de 7 en 10 minuten onderweg is, kan niet altijd het verschil meer maken.”