sense

Tandartsassistent

Tandartsassistent

De reguliere opleiding tandartsassistent is een éénjarige opleiding. We starten de opleiding met vier lesweken, waarin we jou een goede basis bieden. Nadien combineer je gedurende de rest van de opleiding de lessen op school (16 u.) met werkdagen in een tandartspraktijk (16 u.). Elke maandag, dinsdag of woensdag werk je in de praktijk. Op donderdag en vrijdag volg je lessen op school.

Tijdens deze opleiding word je voorbereid op een concrete tewerkstelling in de sector. Deze sector omvat een waaier aan mogelijkheden (solo-groepspraktijken). De tandartsassistent biedt ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering en de afronding van een behandeling zodat de tandarts de behandeling efficiënter kan uitvoeren, de stoeltijd van de patiënt verkort wordt en de organisatie binnen de tandartspraktijk vlotter verloopt. In onze volledig ingerichte tandartsruimte met tandartsstoelen en materialen krijg je een perfect beeld van de dagelijkse praktijk.

4 COMPETENTIES

Onze reguliere opleiding is opgebouwd rond 4 competenties. Een competentie is een geheel van kennen, kunnen en doen. Deze 4 competenties zijn noodzakelijk om in het werkveld te functioneren. Door op verschillende manieren leerstof te verwerken, maak je je deze competenties geleidelijk aan eigen. De verschillende lessen/vakken volgen elkaar zodanig op dat het verwerven van competenties wordt vergemakkelijkt. Evaluatie gebeurt d.m.v. gespreide evaluaties, practica, geïntegreerde testen, examens en stages. Zo krijgen we een duidelijk beeld van jouw groeiproces. De competenties zijn gegroepeerd in 4 categorieën:

  1. Professioneel handelen
  2. De omloopassistent
  3. De balieassistent
  4. De stoelassistent

Zie je het zitten om bij jouw eigen tandarts te leren? Misschien kan dat wel. Samen met de stageverantwoordelijke bekijk je of de door jou gekozen werkplek aan de voorwaarden voldoet. Als de stageplaats geschikt is, kan je er solliciteren. De school ondersteunt jou in je zoektocht naar een stageplaats.

Heb je de ideale match met een praktijk gevonden? Dan stellen we een regulier stagecontract op.

Dit contract wordt getekend door jou, de praktijk en de school.

WAAR KAN JE AAN DE SLAG?

Door de groeiende vraag naar tandheelkundige verzorging en het dalend aantal tandartsen komt de uitvoering van de mondzorg in de toekomst in het gedrang. Een mogelijke oplossing is gekwalificeerde tandartsenassistenten in de tandartsenpraktijk en het ziekenhuis in te schakelen om een belangrijk aantal taken van de tandartsen over te nemen. Na het afronden van de opleiding kan je in elke tandartspraktijk aan de slag.

TOELATING

Als je kiest voor deze reguliere opleiding, is het belangrijk dat je arbeidsrijp bent. Hiermee bedoelen we dat je klaar bent om te gaan werken. De opleiding is dus ideaal voor studenten die zin hebben om werken en studeren te combineren.

Je kan deze opleiding starten als je:

  • een diploma secundair hebt
  • +18 bent zonder diploma secundair onderwijs, maar met een gunstig advies van de toelatingsklassenraad na een intakegesprek

Je kan de opleiding starten: 1 september of 1 februari.

VERDER STUDEREN

Deze opleiding biedt een goede basis om verder te studeren. Onder andere in diverse professionele bacheloropleidingen waarvan de competenties aansluiten bij deze die in de opleiding verworven zijn (o.a. medisch secretariaat en mondhygiënist).

LET OP:
  • Het is belangrijk om naast de informatie uit de opleidingsbrochure ook deze van de website na te lezen. De informatie op de website is het meest actueel en correct.
  • Bij je inschrijving breng je de ingevulde intakevragenlijst (zie bijlage) mee.

Contact: leen.rosiers@hivset.be of bel Leen op +32 (0)14 47 13 00

INFO & INSCHRIJVEN

Meer interesse in deze opleiding?

Contacteer leen.rosiers@hivset.be voor een afspraak.

Ben je al overtuigd? Super, maak dan nu een afspraak voor info en/of inschrijven.

MAAK KENNIS met de opleiding

Meer info over Sense Tandartsassistent?
Download onze brochure!

wil je meer info?

Bel ons op 014 47 13 20
of mail naar info@hivset.be.