HBO5 VERPLEEGKUNDE

GOZO

GOZO (Gecombineerd Onderwijs ZorgOpleidingen)

In GOZO volg je de opleiding tot HBO5 verpleegkundige via een combinatie tussen voornamelijk contactonderwijs en een kleiner onderdeel afstandsonderwijs. Je krijgt theoretische inhouden en praktijk op een geïntegreerde manier op school aangeboden. Je komt 1 keer per week op een vaste contactdag naar school en om de 2 tot 3 weken heb je nog een extra contactdag.

Je mag zelf voorstellen doen voor een stageplaats, rekening houdend met de verschillende domeinen waar je stage moet doen om een diploma tot verpleegkundige te behalen. De voorstellen die je doet, samen met je stageplanning, leg je ter goedkeuring voor aan de stage-verantwoordelijken. Samen met jou werken ze aan een haalbare planning in combinatie met je huidig werk. 

Je krijgt een stage/trajectbegeleider toegewezen die je coacht doorheen je opleiding en je begeleidt op stage. Deze stagebegeleider zal met een bepaalde regelmaat mee op de werkvloer staan, om je leerproces te begeleiden en beoordelen. 

  • Start: Je kan in elke module starten op 1 september en 1 februari.
  • Duur: Het eerste jaar bestaat uit 2 modules (IV en VB1) en duurt 1 schooljaar, waarna je zorgkundige bent. Vervolgens zijn er 3 modules (OOG, OPG en OAG2) die telkens een half schooljaar duren, in totaliteit dus 1,5 jaar schooljaar. De ‘Toegepaste Verpleegkunde’ omvat 3 modules (TVv1, TVv2, TVa33) die bijgevolg ook 1,5 schooljaar duren. Dat maakt dat de totale duur van de opleiding vanaf 1 september 2022 wordt vastgelegd op 4 schooljaren. 
  • Locatie: Turnhout
  • Uurrooster: 26 contactdagen per module – Tijdens de contactdagen heb je les van 8u25 – 17u15.
  • Continu proces van evaluatie: De klassieke ‘vakken’ bij GOZO worden omgezet in thema’s. Van deze verschillende thema’s zal je per module 4 grotere evaluaties krijgen, waarbij je beoordeeld wordt op verschillende competenties. Voor het thema medische wetenschappen (omvat anatomie, fysiologie en pathologie) krijg je volgens het vooropgestelde rooster frequenter een evaluatie. 

1 IV: Initiatie Verpleegkunde, VB: Verpleegkundige Basiszorg

2 OOG: Oriëntatie Ouderen en Gezondheidszorg, OPG: Oriëntatie Geestelijke Gezondheidszorg, OAG: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

3 TVv: Toegepaste Verpleegkunde ‘verderstuderend’,  TVa: Toegepaste Verpleegkunde ‘afstuderend’ 

info & contact:

gecombineerd.onderwijs@hivset.be

Zij-instromer:
Je hebt al een diploma in de zorg (bij voorkeur verpleegkunde) behaald in je land van herkomst? Je wil graag in België werken als verpleegkundige? Dan kan je op het HIVSET met een verkort programma je diploma behalen.
Wat zijn de vereisten?
– Je hebt een minimum taalniveau Nederlands 2.4 behaald in een CVO.
– Je bewijst met een uitgebreid studieprogramma of curriculum van je behaalde opleiding welke inhouden je beheerst.
– Je doet bij aanmelding op de school een uitgebreid assessment waar je aantoont welke (verpleegkundige) competenties je bezit.
– Je schrijft je, bij de start van de opleiding, in voor de NT2-cursus 3.1 (mondeling) en 3.2 (schriftelijk) zodat je Nederlands nog verbetert tijdens de opleiding.

  • start: je kan elke module beginnen op 1 september en 1 februari
  • duur: min. 3 modules (1 opfrissingsmodule + 2 modules TV). Afhankelijk van het resultaat van het assessment of je studieprogramma kan het zijn dat je 2 of 3 volledige schooljaren moet volgen.
info & contact:

 michel.paeshuyse@hivset.be
 sofie.berckvens@hivset.be

Ben je al overtuigd? Super, maak dan nu een afspraak voor info en/of inschrijven.

Brochure Traject 2

Meer info over HBO5-Verpleegkunde Traject 2?
Download onze brochure!

Studiewijzer GOZO

Meer info over onze HBO5-Verpleegkunde GOZO?
Download onze studiewijzer!

Heb je toch wat meer informatie nodig?

Bel ons op 014 47 13 20
of mail naar info@hivset.be.

NIEUWS

Ontdek onze andere HBO5 trajecten