HBO5 VERPLEEGKUNDE

GOZO

GOZO (Gecombineerd Onderwijs ZorgOpleidingen)

In GOZO volg je de opleiding tot HBO5 verpleegkundige via een combinatie tussen voornamelijk contactonderwijs en een kleiner onderdeel afstandsonderwijs. Je krijgt theoretische inhouden en praktijk op een geïntegreerde manier op school aangeboden. Je komt 1 keer per week op een vaste contactdag naar school en af en toe heb je nog een extra contactdag.

Je mag zelf voorstellen doen voor een stageplaats, rekening houdend met de verschillende domeinen waar je stage moet doen om een diploma tot verpleegkundige te behalen. De voorstellen die je doet, samen met je stageplanning, leg je ter goedkeuring voor aan de stageverantwoordelijken. Samen met jou werken ze aan een haalbare planning in combinatie met je huidig werk. 

Je krijgt een stagebegeleider toegewezen die je coacht en begeleidt op stage. Deze stagebegeleider zal met een bepaalde regelmaat mee op de werkvloer staan, om je leerproces te begeleiden en beoordelen.

  • Start: Je kan in elke module starten op 1 september en 1 februari.
  • Duur: Het eerste jaar bestaat uit 2 modules (IV en VB) en duurt 1 schooljaar, waarna je zorgkundige bent. Vervolgens zijn er 3 modules (OOG, OPG en OAG) die telkens een half schooljaar duren, in totaliteit dus 1,5 jaar. De ‘Toegepaste Verpleegkunde’ omvat 3 modules (TVv1, TVv2, TVa3) die bijgevolg ook 1,5 schooljaar duren. Dat maakt dat de totale duur van de opleiding wordt vastgelegd op 4 schooljaren.
  • Locatie: Turnhout
  • Uurrooster: 20 contactdagen per module – Tijdens de contactdagen heb je les van 8u25 – 17u15.
  • Continu proces van evaluatie: De klassieke ‘vakken’ bij GOZO worden omgezet in thema’s. Van deze verschillende thema’s zal je per module 3 tot 4 grotere evaluaties krijgen, waarbij je beoordeeld wordt op verschillende competenties. Voor het thema medische wetenschappen (omvat anatomie, fysiologie en pathologie) krijg je volgens het vooropgestelde rooster frequenter een evaluatie.
  1. IV: Initiatie Verpleegkunde, VB: Verpleegkundige Basiszorg
  2. OOG: Oriëntatie Ouderen en Gezondheidszorg, OPG: Oriëntatie Geestelijke Gezondheidszorg, OAG: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg
  3. TVv: Toegepaste Verpleegkunde ‘verderstuderend’,  TVa: Toegepaste Verpleegkunde ‘afstuderend’ 
info & contact:

gecombineerd.onderwijs@hivset.be

Ben je al overtuigd? Super, maak dan nu een afspraak voor info en/of inschrijven.

Brochure Traject 2

Meer info over HBO5-Verpleegkunde Traject 2?
Download onze brochure!

Heb je toch wat meer informatie nodig?

NIEUWS

Ontdek onze andere HBO5 trajecten