HBO5 VERPLEEGKUNDE

Traject 2

Met leren en werken volg je de opleiding via deeltijds contactonderwijs. Dit betekent dat we alle leerstof aanbieden via lessen op school. Dit traject kan je enkel in Turnhout volgen.

Je hebt elke week les. In samenspraak met de stageverantwoordelijke worden de mogelijkheden voor een stageplaats bekeken. Soms kan je stage lopen op je eigen werkplaats als daar voldoende leerkansen aan bod komen. Dan wijzen we je een stagedocent of trajectbegeleider toe voor de module. De stageplanning wordt opgemaakt in samenspraak met de stagecoördinator en de stageplaats.

Voor een realistische kans op slagen, adviseren we studenten in traject 2 om maximaal halftijds te werken.

 • start: in september kan je starten in IV, VB, OAG, TV
  in februari kan je starten in IV, VB, OOG, TV
 • duur: 3 jaar
 • locatie: Turnhout
 • uurrooster:
  ma: 15u35 – 20u00
  di: 15u35 – 20u00
  do: 8u25 – 16u25
 • evaluatie: vanaf september 2021 starten we met permanente evaluatie in de 1e module (IV). De andere modules blijven volgens het oude stramien met examens werken. Gradueel voeren we deze permanentie evaluatie verder in en dooft het scenario met de examens uit.
info & contact:

lore.segers@hivset.be 

GOZO

GOZO (Gecombineerd Onderwijs ZorgOpleidingen)

In GOZO volg je de opleiding via een combinatie van afstandsonderwijs en contactmomenten. Je studeert zelfstandig en komt ongeveer 2 dagen per maand naar school. Een contactdag begint meestal met een test van de leerstof die je zelfstandig instudeerde. Daarna oefen je verpleegtechnieken in en krijg je nog enkele theoretische leerinhouden aangeboden.

Je kan zelf voorstellen doen voor een stageplaats. Deze voorstellen en je stageplanning leg je ter goedkeuring voor aan de stageverantwoordelijke.

Je krijgt een trajectbegeleider toegewezen die je doorheen de module coacht en je stage begeleidt. In dit traject moet je elke week gemiddeld 30u tijd kunnen besteden aan je opleiding.

 • start : je kan elke module beginnen op 1 september en 1 februari
 • duur : omdat het 2e jaar uit 3 modules bestaat i.p.v. 2 duurt de opleiding via GOZO 3,5 jaar.
  BELANGRIJK: OM DE HAALBAARHEID VAN DE OPLEIDING IN COMBINATIE MET WERKEN TE GARANDEREN DUURT HET TRAJECT VANAF SCHOOLJAAR 2022-2023 4 JAAR
 • locatie:  Turnhout
 • uurrooster : tijdens de contactdagen heb je les van 8u25 tot 17u15
 • evaluatie : Elke contactdag evalueren we een stukje theoretische leerstof. Na 3 contactdagen leg je een integratieproef af waarin we nagaan of je de theoretische inhouden en praktische vaardigheden beheerst.
info & contact:

gecombineerd.onderwijs@hivset.be

Ben je al overtuigd? Super, maak dan nu een afspraak voor info en/of inschrijven.

MAAK KENNIS met de opleiding

Brochure Traject 2

Meer info over HBO5-Verpleegkunde Traject 2?
Download onze brochure!

Studiewijzer GOZO

Meer info over onze HBO5-Verpleegkunde GOZO?
Download onze studiewijzer!

Heb je toch wat meer informatie nodig?

Bel ons op 014 47 13 20
of mail naar info@hivset.be.

NIEUWS

Ontdek onze andere HBO5 trajecten