NIEUWS BLIJF OP DE HOOGTE!

Basis-
verpleegkunde

Op 14 juli 2023 bekrachtigde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de opleiding basisverpleegkunde. Dit decreet zorgt ervoor dat een student HBO5 verpleegkunde die op 1 september 2023 op Hivset start in de eerste module (Initiatie Verpleegkunde) zal afstuderen als basisverpleegkundige. De tekst van het decreet vind je op de website van het Vlaams Parlement. Hieronder een korte toelichting bij de tekst.

Wat is een basisverpleegkundige? 

De basisverpleegkundige is een beoefenaar van de verpleegkunde die autonoom kan handelen in minder complexe situaties. In complexere situaties werkt hij/zij binnen een gestructureerd zorgteam in nauwe samenwerking met de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger en/of de arts. Deze autonomie is erg belangrijk. De basisverpleegkundige is dan ook breed inzetbaar in de verschillende zorgsettings: ouderenzorg, ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg, thuisverpleging, welzijnszorg,… Enkel in bepaalde complexe situaties zal de basisverpleegkundige handelingen kunnen stellen in samenwerking met een verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (die een bachelordiploma heeft) en/of een arts. Wat juist een complexe situatie is, is op dit moment nog niet duidelijk. Verschillende werkgroepen zijn momenteel bezig om dit concreet te maken. Het is ook nog niet duidelijk tegen wanneer deze werkgroepen hun werk klaar zullen hebben.

Welke handelingen? 

De basisverpleegkundige blijft een volwaardige verpleegkundige die autonoom verpleegkundige handelingen kan stellen. Welke verpleegkundige handelingen dit zijn, is op dit moment nog niet 100% duidelijk. Een werkgroep binnen het federale parlement werkt aan een lijst met handelingen die basisverpleegkundigen mogen stellen.

Voor wie? 

Het decreet is van toepassing op alle studenten die starten in een HBO5-opleiding vanaf september 2023. Zij zullen na 3 jaar opleiding afstuderen als basisverpleegkundige. Voor studenten die al in de opleiding zitten, verandert er niets. Zij zullen nog steeds de titel “verpleegkundige” krijgen en in de uitoefening van hun job alle handelingen mogen stellen die verpleegkundigen (van niveau 5) nu ook mogen stellen. Studenten die eerder al enkele modules van de opleiding HBO5 voltooid hadden en de opleiding HBO5 Verpleegkunde opnieuw starten, zullen ook nog afstuderen als zij nog in het oude systeem starten en hun opleiding niet onderbreken. Indien een student uit het oude systeem een of enkele modules moet overdoen en terecht komt in een klas met studenten van het nieuwe systeem, zal deze student toch nog afstuderen als verpleegkundige van het oude systeem en niet als basisverpleegkundige (tenzij de student zijn opleiding onderbroken heeft en bij zijn herstart in het nieuwe systeem terechtkomt.)

De duur van de opleiding 

De HBO5-opleiding blijft een opleiding van het hoger onderwijs, georganiseerd door een secundaire school. De opleiding omvat 180 studiepunten, wat betekent dat het een opleiding van 3 schooljaren is (verdeeld over 6 semesters).

Europa 

Om met je diploma basisverpleegkunde aan de slag te gaan als verpleegkundige in andere Europese landen, zal je eerst een procedure tot erkenning van je diploma moeten doorlopen. Van zodra er meer duidelijkheid is rond de handelingen die een basisverpleegkundige effectief kan stellen, zullen we vanuit Hivset bekijken met het BIG-register in Nederland of we het diploma basisverpleegkundige van Hivset automatisch kunnen laten erkennen. Op die manier kunnen afgestudeerde studenten van Hivset zonder omslachtige procedure aan de slag als verpleegkundige in Nederland.