EPOS

internationalisering

EPOS

Epos is het nationaal agentschap van Vlaanderen en faciliteert voor ons de uitrol van het Erasmus+ programma. Epos gelooft 100% in de maatschappelijke meerwaarde van internationalisering in onderwijs en vorming en wil bijdragen aan kwaliteit in onderwijs, vorming, sport en levenslang leren en aan de Europese prioriteiten sociale inclusie, duurzaamheid, digitalisering en democratische participatie. Zij beheren de middelen voor leermobiliteiten en partnerschappen, en hebben aan onze school accreditaties toegekend.

Epos logo