HIVSET

internationalisering

ERASMUS+

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2021-2027. 

Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing en beroepsontwikkeling van de Europese burger. Erasmus+  wil ons ondersteunen in het opnemen van actief burgerschap en de ethiek van levenslang leren stimuleren. Het wil ons ondersteunen in het ontwikkelen van sociale en interculturele competenties, maar ook kritisch denken en de mediageletterdheid bevorderen.

De focus ligt op het vergroten van het bewustzijn en inzicht mbt de context van de EU (gemeenschappelijke EU-waarden; beginselen van eenheid en diversiteit; maatschappelijk, cultureel en historisch erfgoed) en ze doet dit aan de hand van vier prioriteiten

Erasmus logo